Klijenti / Grad Rijeka
Grad Rijeka logo
Javni sektor

Grad Rijeka

Naziv projekta: Interpretacijski centar prirodne baštine PGŽ

Iznos projekta: 16.174.168,41 kn

Izvor: Promicanje održivog razvoja prirodne baštine

Opis:

Grad Rijeka

Projektom će se urediti novi Interpretacijski centar prirodne baštine Primorsko-goranske županije na otvorenom, na području sveučilišnog Kampusa u Rijeci. Interpretacijski centar će pomoću živih eksponata (biljne vrste), suvremene tehnologije i multimedijalnih sadržaja te uz inventivne interpretacijske alate i interaktivnost, interpretirati i promovirati prirodnu baštinu 11 odredišta u Primorskoj županiji: Strogog rezervata Bijele i Samarske stijene, Geomorfološkog spomenika prirode Zametska pećina, Značajnog krajobraza Lopar na otoku Rabu, Natura 2000 područja te ugrožena prirodna baština urbanog područja Rijeke.

DODATNO:

Interpretacijski centar prirodne baštine Primorsko-goranske županije


Naša uloga: Provedba projekta