INVESTICIJSKE STUDIJE
Investicijske studije 

Svaki vaš poslovni poduhvat zahtjeva temeljit pristup planiranja. Kada se odlučite krenuti u određenu investiciju, bilo da se radi o dobivanju kredita od poslovne banke ili prijavi na EU fondove te ovisno o visini planirane investicije, za maksimalan uspjeh potrebno je izraditi poslovni plan ili investicijsku studiju.

Kako Vam možemo pomoći?

  1. Savjetovanjem u prijavi na  HAMAG BICRO, HBOR  i programe poslovnih banaka
  2. Izrada poslovnih planova
  3. Izrada investicijskih studija
  4. Izrada analize troškova i koristi/ cost-benefit analize
  5. Izrade studija izvodljivosti
  6. Izrade studija gospodarske opravdanosti