EU Fondovi

EU fondovi

su novac europskih građana koji se dodjeljuje raznim korisnicima za provedbu projekata koji pridonose ostvarenju ključnih javnih politika zemlja članica EU.

Naš tim stručnjaka ima višegodišnje iskustvo u strukturnim fondovima, u području izrade projektnih prijedloga financiranih bespovratnim sredstvima EU i provedbe istih za:

 1. Jedinice regionalne i lokalne samouprave
 2. Javna poduzeća i ustanove
 3. Mikro, male i srednje poduzetnike
 4. Razvojne agencije i potporne poduzetničke institucije
 5. Poljoprivrednike
 6. Lokalne akcijske grupe

Kako Vam možemo pomoći?

 • Savjetovanje o mogućnostima financiranja projektnih ideja
 • Osmišljavanje i priprema projektnih prijedloga
 • Popunjavanje projektnih obrazaca
 • Podnošenje prijave elektroničkim putem
 • Izrada investicijskih studija, analize troškova/koristi i ostalih financijskih dokumentacija koje se podnose uz projektni prijedlog
 • Izrada proračuna projekta
 • Savjetodavne usluge pri prikupljanju popratne dokumentacije
 • Provedba postupka javne nabave
 • Praćenje i provedba projekta tijekom njegova trajanja
 • Izrada Zahtjeva za nadoknadom sredstava i Izvješća o napretku prema provedbenim tijelima
 • Izrada završnih izvješća
 • Izrada godišnjih izvješća prema koordinacijskim tijelima (ovisno o programu, 3 ili 5 godina)