Klijenti / Ekoplus d.o.o.
Ekoplus d.o.o. logo
Privatni sektor

Ekoplus d.o.o.

Naziv projekta: Nabava dodatne opreme za ŽCGO Marišćina

Iznos projekta: 6.000.000,00 kn

Izvor: ERDF

Opis:

Ekoplus d.o.o.

Unaprjeđenje Županijskog centra za gospodarenje otpadom nabavom nove tehnološke opreme


Naša uloga: Provedba projekta