Klijenti / Ustanova za zdravstvenu njegu i rehabilitaciju Helena Smokrović
Ustanova za zdravstvenu njegu i rehabilitaciju Helena Smokrović logo
Privatni sektor

Ustanova za zdravstvenu njegu i rehabilitaciju Helena Smokrović

Naziv projekta: Optimizacija poslovnih procesa i povećanje konkuretnosti uvođenjem bolničko informacijskog sustava

Iznos projekta: 171.086,25 kn

Izvor: IKT

Opis:

Ustanova za zdravstvenu njegu i rehabilitaciju Helena Smokrović

Projektom je izrađen bolničko-informacijski sustav po mjeri Ustanove. Digitalizirani su I na unaprijeđeni prijem, unos i evidentiranje podataka putem računala, tableta i digitalnih obrazaca što je automatiziralo poslovni proces i smanjilo repetitivno unošenje pojedinih podataka o pacijentima kroz različite papirnate obrasce. Sustav je omogućio osoblju alarmiranje o pacijentovim alergijama, navikama i specifičnim problemima, čime se poboljšalo pravovremeno reagiranje osoblja, bolja uspješnost medicinskog tretmana i razinu pružene usluge pacijentima.


Naša uloga: Izrada projektnog prijedloga, provedba postupka nabave, provedba projekta