Klijenti / Rijeka 2020 d.o.o.
Rijeka 2020 d.o.o. logo
Javni sektor

Rijeka 2020 d.o.o.

Naziv projekta: Usluga tiska i izrade promo materijala

Iznos projekta: 2.991.585,00 kn

Izvor: Vlastita sredstva

Opis:

Sklopljeni Okvirni sporazumi za tisak i isporuku promidžbenog materijala u sklopu Rijeka 2020. Europske prijestolnice kulture.


Naša uloga: Provođenje javne nabave