Klijenti / Pomorski fakultet u Rijeci
Pomorski fakultet u Rijeci logo
Javni sektor

Pomorski fakultet u Rijeci

Naziv projekta: Nabava simulatora za obuku

Iznos projekta: 570.000,00 kn

Izvor: Vlastita sredstva

Opis:

Za Pomorski fakultet u Rijeci putem javne nabave nadograđen je postojeći brodostrojarski simulator s “Big Screen View” panelom te simulacijskim modelom za brod s pogonom na prirodni plin (IGF) koji će omogućiti edukaciju i osposobljavanje pomoraca u najnovijoj tehnologiji.


Naša uloga: Provođenje javne nabave