Novosti / Planirani natječaji za poduzetnike u 2024. godini
Natječaji

Planirani natječaji za poduzetnike u 2024. godini

22. siječnja, 2024
Planirani natječaji za poduzetnike u 2024. godini logo

Poduzetnici će zahvaljujući natječajima EU fondova i ove godine imati mogućnosti iskoristiti sredstva EU fondova za sufinanciranje razvoja inovacija, jačanja konkuretnosti na tržištu, te rast i digitalnu transformaciju poslovanja.
Objavljen je indikativni godišnji plan objave poziva stoga u nastavku donosimo detaljan pregled najavljenih Natječaja za poduzetnike u 2024.

VELJAČA 2024.

SPIN – Jačanje strateških partnerstva za inovacije u procesu industrijske tranzicije – OBJAVLJEN

 • Cilj: Poticanje strukturnih promjena u regionalnim gospodarstvima kroz razvoj novih proizvoda i usluga u nišama više dodane vrijednosti, odnosno poduzetnicima omogućiti diversifikaciju poslovanja i razvoj novih proizvoda u okviru prioritetnih niša RLV-ova Jadranske, Panonske ili Sjeverne Hrvatske te poticanje rješavanja ključnih društvenih izazova tih regija.
 • Ciljana skupina: Mikro, mali i srednji poduzetnici i velika poduzeća
 • Ukupni iznos bespovratnih sredstava: 100.000.000,00 (JADRANSKA Hrvatska – 32.812.500,00 , Panonska Hrvatska – 43.750.000,00 €, Sjeverna Hrvatska – 23.437.500,00 €)
 • Najniži iznos bespovratnih sredstava: 500.000,00 € 
 • Najviši iznos bespovratnih sredstava: 3.000.000,00
 • Intenzitet potpore: od 25% do 85%
 • Datum prijave: od 01.02. do 05.06.2024. godine

OŽUJAK 2024.

VAUČERI ZA DIGITALIZACIJU – treći, ujedno i zadnji rok!

 • Cilj: Doprinijeti povećanju razine digitalne zrelosti MSP-ova kroz razvoj digitalnih poslovnih modela, jačanje kapaciteta za provedbu digitalizacije i digitalne transformacije ili unaprjeđenje kibernetičke sigurnosti, što će u konačnici povećati konkurentnost i otpornost poduzeća korištenjem digitalnih tehnologija.
 • Ciljana skupina: Mikro, mala i srednja poduzeća s najmanje 1-3 zaposlena, ovisno o vrsti vaučera, na puno radno vrijeme u prethodnom mjesecu.
 • Ukupni iznos bespovratnih sredstava: 9.954.210,00 €
 • Indikativni intenzitet potpore: do 60%
 • Najavljeni datum objave: 01.03.2024.

 

INOVACIJSKI VAUČER

 • Cilj: Provedena istraživanja u svrhu razvoja inovativnih proizvoda i usluga, prenesena tehnološka rješenja koja izlaze iz IRI-ja
 • Ciljana skupina: Mikro, mala i srednja poduzeća
 • Ukupni iznos bespovratnih sredstava: 4.874.214,00 €
 • Indikativni intenzitet potpore: 85%
 • Najavljeni datum objave: 15.3.2024.

 

POTPORA PODUZEĆIMA ZA TRANZICIJU NA ENERGETSKI I RESURSNO UČINKOVITO GOSPODARSTVO

 • Cilj: Poticanje proizvodnih ulaganja malih i srednjih te srednje kapitaliziranih poduzeća (mid-caps), iz energetski intenzivnih industrija, koja će rezultirati energetski i resursno učinkovitijim gospodarstvom kroz promicanje kružnog gospodarstva uvođenjem resursne učinkovitosti u proizvodni ciklus i životni vijek proizvoda, uključujući održivu opskrbu primarnim i sekundarnim sirovinama i/ili dekarbonizaciji, povećanju korištenja obnovljivih izvora energije i smanjenju emisija energetski intenzivnih industrija.
 • Ciljana skupina: Mali i srednji poduzetnici i srednje kapitalizirana poduzeća (do 3000 zaposlenika)
 • Ukupni iznos bespovratnih sredstava: nepoznato
 • Intenzitete potpore: Od 35% do 75%
 • Najavljeni datum objave: prvi kvartal 2024.

TRAVANJ 2024.

BESPOVRATNA SREDSTVA ZA PODUZETNIKE U TURIZMU

 • Cilj: zelena i digitalna tranziciju poduzetnika u sektoru turizma, razvoj održivih turističkih proizvoda, poboljšanje procesa u ugostiteljskom poslovanju, razvoj inovativnih turističkih proizvoda i usluga prihvatljivih za okoliš, kružno gospodarstvo te povećanje energetske učinkovitosti.
 • Ciljana skupina: Poduzetnici u turističkom sektoru koji su registrirani za djelatnosti – NKD 56.1 – Djelatnost restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane, NKD 79.1 – Djelatnosti putničkih agencija i organizatora putovanja, NKD 50.10. – Pomorski i obalni prijevoz putnika.
 • Indikativni intenzitet potpore: do 60%
 • Najavljeni datum objave: travanj 2024.

SVIBANJ 2024. 

POTPORA MSP-OVIMA POVEZANA S INTERNACIONALIZACIJOM I ŠIRENJEM TRŽIŠTA (KOJA OBUHVAĆA SUDJELOVANJE NA MEĐUNARODNIM SAJMOVIMA UKLJUČUJUĆI ORGANIZIRANJE POSLOVNIH SUSRETA (GOSPODARSKIH IZASLANSTAVA, MATCHMAKING I/ILI B2B DOGAĐANJA  U ZEMLJI I INOZEMSTVU) I INFORMATIVNIH DOGAĐANJA NA TEMU INTERNACIONALIZACIJE

 • Cilj: Olakšan pristup hrvatskih poduzetnika  međunarodnom tržištu i povećanje prihoda od izvoza
 • Ciljana skupina: Mikro, mala i srednja poduzeća
 • Ukupni iznos bespovratnih sredstava: 29.779.050,00 €
 • Indikativni intenzitet potpore: 62%
 • Najavljeni datum objave: 15.05.2024.

SRPANJ 2024.

POTPORA PODUZEĆIMA ZA ISPUNJAVANJE PRIMJENJIVIH ZAHTJEVA STANDARDA, OCJENE SUKLADNOSTI I CERTIFIKACIJE PROIZVODA/ USLUGA/PROCESA

 • Cilj: Povećana konkurentnost hrvatskih poduzetnika na međunarodnom tržištu i povećanje prihoda od izvoza
 • Ciljana skupina: Mikro, mala i srednja poduzeća
 • Ukupni iznos bespovratnih sredstava: 19.978.350,00 €
 • Indikativni intenzitet potpore: 58%
 • Najavljeni datum objave: 01.07.2024.

 

TRANSFORMACIJA I JAČANJE KONKURETNOSTI KULTURNIH I KREATIVNIH INDUSTRIJA

 • Cilj: Poticanje digitalne transformacije kulturnih i kreativnih industrija kako bi se povećala kvaliteta i konkurentnost te dostupnost kulturno-umjetničkog i kreativnog proizvoda i usluga na globalnom digitalnom tržištu.
 • Ciljana skupina: Mikro, mali i srednji poduzetnici, ustanove u kulturi, umjetničke organizacije, fizičke osobe koje profesionalno obavljaju umjetničku djelatnost
 • Ukupni iznos bespovratnih sredstava: GRUPA A – 26.544.561,68 €, GRUPA B – 6.636.140,42 €
 • Intenzitete potpore: do 85%
 • Najavljeni datum objave: drugi kvartal 2024.

RUJAN 2024.

INOVACIJE NOVOOSNOVANIH MSP-ova

 • Cilj: Razvijeni napredni proizvodi industrija u S3 prioritetnim područjima
 • Ciljana skupina: Mikro, mala i srednja poduzeća
 • Ukupni iznos bespovratnih sredstava: 14.622.642,00 €
 • Indikativni intenzitet potpore: 72%
 • Najavljeni datum objave: 30.09.2024.

STUDENI 2024.

PODRŠKA UKLJUČIVANJU MSP-OVA U LANCE VRIJEDNOSTI KAKO BI INOVACIJAMA PROCESA I/ILI POSLOVANJA USPOSTAVILI DUGOROČNE DOBAVLJAČKE ODNOSE/LANCE VRIJEDNOSTI SA DRUGIM PODUZEĆIMA U CILJANOM STRATEŠKOM SEGMENTU

 • Cilj: Sufinanciranje inovacija  procesa i/ili  poslovanja organizacije konzorcija  MSP-ova za uspostavljanje dugoročnih dobavljačkih odnosa/lanaca vrijednosti sa drugim poduzećima
 • Ciljana skupina: Mikro, mala i srednja poduzeća
 • Ukupni iznos bespovratnih sredstava: 7.448,360,00 €
 • Intenzitet potpore: 44%
 • Najavljeni datum objave: 01.11.2024.

Zanima Vas više informacija o najavljenim natječajima? Javite nam se za savjetovanje i pripremite na vrijeme!

Pišite nam na: info@benefitbiro.hr ili ostavite poruku putem kontakt forme.

Prvi saznajte za dostupne natječaje - zapratite našu Facebook i LinkedIn stranicu!