Novosti / Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija
Natječaji

Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija

24. listopada, 2023
Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija logo

Bavite se RAZVOJEM, PROIZVODNJOM, DISTRIBUCIJOM, PLASMANOM proizvoda i usluga KULTURNO-UMJETNIČKE VRIJEDNOSTI?

Uskoro stiže natječaj Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija u sklopu kojeg će prijavitelji moći iskoristiti i do 995.421,06 EUR bespovratnih sredstava.

Ukupna financijska alokacija Poziva iznosi 33.180.702,10 EUR

Pozivom će se omogućiti mikro, malim i srednjim poduzećima uvođenje novih tehnologija u poslovne modele i proizvodne procese, kao i provedba svih aktivnosti koje su preduvjet za kvalitetnu digitalnu transformaciju.

Cilj poziva je poticanje digitalne transformacije kulturnih i kreativnih industrija kako bi se povećala kvaliteta i konkurentnost te dostupnost kulturno-umjetničkog i kreativnog proizvoda i usluga na globalnom digitalnom tržištu.

Kada i kako se možete prijaviti?

Javni poziv još uvijek nije objavljen, no savjetovanje je zatvoreno i očekuje se objava natječaja krajem 2023.

TKO SU PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI?

Prihvatljivi prijavitelji su mikro, mala i srednja poduzeća koja se bave razvojem i/ili stvaranjem i/ili proizvodnjom i/ili distribucijom i/ili plasmanom proizvoda i usluga kulturno umjetničke vrijednosti:

GRUPA A:

trgovačka društva i obrti, ustanove u kulturi, umjetničke organizacije osnovane sukladno Zakonu o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva.

GRUPA B:

fizičke osobe izvan radnog odnosa koje obavljaju djelatnosti slobodnih zanimanja i članovi su umjetničkih strukovnih udruga, obrti, umjetničke organizacije osnovane sukladno Zakonu o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva.

Iznos bespovratnih sredstava po prijavitelju i intenzitet potpore

Minimalni iznos Maksimalni iznos Intenzitet potpore
Grupa A  39.816,84 EUR  995.421,06 EUR 45% -70% ovisno o vrsti investicije i lokaciji ulaganja*
Grupa B  13.272,28 EUR  200.000,00 EUR 85%

 

Prihvatljive projektne aktivnosti i troškovi

GRUPA A:

 • Gradnja i rekonstrukcija, energetska obnova
 • Novi strojevi, oprema, alati
 • IKT i audio/video rješenja (hardware i software)
 • Nematerijalna imovina (patenti, autorska prava)
 • Uporabna dozvola, energetski certifikat, komunalni doprinos i sl.
 • Plaće osoblja koje će raditi na provedbi projekta
 • Sudjelovanje na sajmu ili izložbi

GRUPA B:

 • Gradnja i rekonstrukcija, energetska obnova
 • Novi strojevi, oprema, alati
 • IKT i audio/video rješenja (hardware i software)
 • Nematerijalna imovina (patenti, autorska prava)
 • Plaće osoblja koje će raditi na provedbi projekta
 • Najam, uređivanje i vođenje štanda
 • Izrada planova i strategija digitalizacije i organizacije poslovanja

Prihvatljive djelatnosti prema NKD-u:

 • ARHITEKTURA: 71.11 Arhitektonske djelatnosti
 • DIZAJN 74.10 Specijalizirane dizajnerske djelatnosti
 • VIDEOIGRE 58.21 Izdavanje računalnih igara, 62.01 Računalno programiranje
 • UMJETNOST  90.03 Umjetničko stvaralaštvo, 90.04 Rad umjetničkih objekata
 • ELEKTRONIČKI MEDIJI 60.10 Emitiranje radijskog programa, 60.20 Emitiranje televizijskog programa, 63.12 Internetski portal
 • UMJETNIČKI I TRADICIJSKI OBRTI – obrti navedeni na Popisu tradicijskih i umjetničkih obrta: 15.12 Proizvodnja putnih i ručnih torba i sl., sedlarskih i remenarskih proizvoda, 16.29 Proizvodnja ostalih proizvoda od drva, proizvoda od pluta, slame i pletarskih materijala 23.41 Proizvodnja keramičkih proizvoda za kućanstvo, 23.49 Proizvodnja ostalih proizvoda od keramike, 31.12 Proizvodnja nakita i srodnih proizvoda, 32.20 Proizvodnja glazbenih instrumenta
 • FILM 59.11 Proizvodnja filmova, videofilmova i TV programa, 59.12 Djelatnosti koje slijede nakon proizvodnje filmova, videofilmova i TV programa, 59.13 Distribucija filmova, videofilmova i TV programa, 59.14 Djelatnosti prikazivanja filmova
 • MUZEJI, KNJIŽNICE I BAŠTINA 91.01 Djelatnosti knjižnica i arhiva, 91.02 Djelatnosti muzeja
 • FOTOGRAFIJA 74.20 Fotografske djelatnosti
 • GLAZBA I IZVEDBENE UMJETNOSTI 18.20 Umnožavanje snimljenih zapisa, 59.20 Djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa, 90.01 Izvođačka umjetnost, 90.02 Pomoćne djelatnosti u izvođačkoj umjetnosti
 • IZDAVAŠTVO 58.11 Izdavanje knjiga, 58.13 Izdavanje novina, 58.14 Izdavanje časopisa i periodičnih publikacija, 58.19 Ostala izdavačka djelatnost, 74.30 Prevoditeljske djelatnosti i usluge tumača, 47.61 Trgovina na malo knjigama u s. prodavaonicama

Više informacija o natječaju stiže uskoro!

Imate ideju za projekt, no niste sigurni je li prihvatljiva?
Benefit Biro Vam može pomoći da aplicirate za bespovratna sredstva!
➔ Javite nam se za za inicijalni sastanak - procijenit ćemo Vašu ideju i provjeriti jeste li prihvatljivi prijavitelj
➔ Izradit ćemo za Vas projektnu dokumentaciju

Pripremite se na vrijeme!

Za sve upite kontaktirajte nas na: info@benefitbiro.hr ili putem kontakt forme.

Prvi saznajte za dostupne natječaje - zapratite našu Facebook i LinkedIn stranicu!