Novosti / Potpora za poduzetnike koji obavljaju djelatnosti prerade drva i proizvodnje namještaja
Natječaji

Potpora za poduzetnike koji obavljaju djelatnosti prerade drva i proizvodnje namještaja

6. lipnja, 2023
Potpora za poduzetnike koji obavljaju djelatnosti prerade drva i proizvodnje namještaja logo
Ministarstvo poljoprivrede je raspisalo Javni natječaj za dodjelu potpora male vrijednosti za poticanje razvoja poduzetnicima koji obavljaju djelatnosti prerade drva i proizvodnje namještaja na području Republike Hrvatske za 2023.
 • Tko se može prijaviti: mikro, mali, srednji i veliki isključivo trgovačko društvo i obrt koji je prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. („Narodne novine“, br. 58/07. i 72/07.) registriran za obavljanje djelatnosti u područjima Prerade drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala (C16) i/ili Proizvodnje namještaja (C31), i to najmanje dvije godine na dan objave ovog natječaja.
 • Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 30.000,00 €
 • Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 100.000,00 €
 • Rok prijave: od 1. lipnja 2023. u 10:00 sati do 20. lipnja 2023. u 10:00h

Dodatni uvjeti za Prijavitelja:

– preko 51 % ukupnog godišnjeg prihoda / primitka u zadnje dvije fiskalne godine ostvario je  proizvodnjom vlastitih proizvoda, a ne trgovinom repromaterijala i pružanjem usluge obrade pločastih materijala i ostalih drvnih materijala
– ostvario je pozitivan financijski rezultat u 2022.
– ima najmanje 2 zaposlene osobe u prosincu 2022. i travnju 2023.

Dodjeljuju se potpore za četiri provedbene mjere:

1. Ulaganje u proizvodnu tehnologiju i postrojenja
– najniži iznos potpore – 5.000 eura
– najviši iznos potpore – 100.000 eura

2. Ulaganje u proizvodno-poslovni objekt
– najniži iznos potpore -10.000 eura
– najviši iznos potpore – 100.000 eura

3. Ulaganje u informacijsku i komunikacijsku tehnologiju
– najniži iznos potpore – 3.000 eura
– najviši iznos potpore – 30.000 eura

4. Ulaganje u promotivne aktivnosti
– najniži iznos potpore – 3.000 eura
– najviši iznos potpore – 50.000 eura

Intenzitet potpore za sve četiri provedbene mjere: 70% od prihvatljivog troška

Važno! Podnositelj smije podnijeti samo jednu prijavu i to za samo jednu provedbenu mjeru i samo za jedan prihvatljiv trošak unutar provedbene mjere.

Prihvatljivi troškovi po vrsti ulaganja
Ulaganje u proizvodnu tehnologiju i postrojenja

Ukupan iznos sredstava: 2.000.000 eura
Intenzitet potpore: 70% od prihvatljivog troška

Iznos potpore  po korisniku:
– Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 5.000 eura
– Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 100.000 eura

Prihvatljiv trošak: 

 • Stroj ili postrojenje (pilansko postrojenje, sušionica, parionica, lakirnica) ili linija, te s njim povezan trošak dopreme, montaže, puštanja u probni rad i edukacija isključivo od istog dobavljača.

Neprihvatljivi troškovi:

 1.  trošak ili dio troška koji je financiran iz kredita, leasing, zajma, putem cesije, kompenzacije i iz svih sličnih načina plaćanja / podmirenja obveza (iznos potpore ne smije biti pokriven iz ovih izvora)
 2. trošak (su)financiran iz drugih programa u okviru nacionalnog proračuna i drugih javnih izvora, javnih fondova Europske unije i izvan Europske unije
 3. trošak nastao prije datuma podnošenja prijave na javni natječaj po ovome Programu
 4. trošak konzultantskih usluga
 5. sve vrste motornih i priključnih vozila (kamion, prikolica i slično), sve vrste radnih strojeva (viličar i slično), sve vrste transportera i utovarnih rampi, šumska mehanizacija
 6. tehnologija za proizvodnju drvne sječke, drvnih peleta, drvnih briketa i  cijepanog (ogrjevnog) drva – kogeneracijska postrojenja
 7. solarni paneli i svi ostali sustavi za proizvodnju energije
 8. kotlovsko postrojenje, peći i ostali sustavi grijanja
 9. sustav ekshaucije (odsis), sustav za ventilaciju, sustav za hlađenje, sve vrste kompresora
 10. potrošni materijal, inventar, sitni alat, ručni alat
 11.  troškovi vlastitog rada i materijala
 12. porez na dodanu vrijednost i sve ostale zakonom regulirane pristojbe
 13. carinske i uvozne pristojbe ili druge naknade (bankovne naknade, tečajne razlike i slično)

Ulaganje u proizvodno-poslovni objekt

Ukupan iznos sredstava: 1.500.000 eura
Intenzitet potpore: 70 % od prihvatljivog troška

Iznos potpore  po korisniku
– Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 10.000 eura
– Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 100.000 eura

Prihvatljiv trošak:

 • Izgradnja ili adaptacija ili rekonstrukcija jednog objekta (materijal i radovi izgradnje)

Neprihvatljivi troškovi:

 1. trošak ili dio troška koji je financiran iz kredita, leasing, zajma, putem cesije, kompenzacije i iz svih sličnih načina plaćanja / podmirenja obveza (iznos potpore ne smije biti pokriven iz ovih izvora)
 2. trošak (su)financiran iz drugih programa u okviru nacionalnog proračuna i drugih javnih izvora, javnih fondova Europske unije i izvan Europske unije
 3. trošak nastao prije datuma podnošenja prijave na javni natječaj po ovome Programu
 4. trošak konzultantskih usluga
 5. manipulativni prostor, objekti za proizvodnju i za skladištenje drvne sječke, drvnih peleta, drvnih briketa i cijepanog (ogrjevnog) drva
 6.  poslovni objekt
 7. jama, bazen za parenje ili kuhanje trupaca
 8. troškovi vezani za izradu i ishođenje dokumentacije za izgradnju/ adaptaciju/ rekonstrukciju objekta
 9. troškovi vlastitog rada i materijala
 10. troškovi pripremnih i zemljanih radova
 11.  troškovi priključaka (električna energija, voda, plin i ostalo)
 12. troškovi uređenja zemljišta / okoliša (asfalt, ograda i ostalo) i troškovi nadzora
 13. porez na dodanu vrijednost i sve ostale zakonom regulirane pristojbe
 14.  carinske i uvozne pristojbe i druge naknade (bankovne naknade, tečajne razlike i ostalo)

Ulaganje u informacijsku i komunikacijsku tehnologiju

Ukupan iznos sredstava: 281.684 eura
Intenzitet potpore: 70 % od prihvatljivog troška

Iznos potpore  po korisniku
– Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 3.000 eura
– Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 30.000 eura

Prihvatljiv trošak:

 • Softver ili licenca ili nadogradnja postojećeg softvera

Neprihvatljivi troškovi:

 1. trošak ili dio troška koji je financiran iz kredita, leasing, zajma, putem cesije, kompenzacije i iz svih sličnih načina plaćanja / podmirenja obveza (iznos potpore ne smije biti pokriven iz ovih izvora)
 2. trošak (su)financiran iz drugih programa u okviru nacionalnog proračuna i drugih javnih izvora, javnih fondova Europske unije i izvan Europske unije
 3. trošak nastao prije datuma podnošenja prijave na javni natječaj po ovome Programu
 4. trošak konzultantskih usluga
 5. hardver (računalo, server računalo, prijenosno računalo i dijelovi za ista, tablet uređaj)
 6.  održavanje softvera

Ulaganje u promotivne aktivnosti

Ukupan iznos sredstava: 200.000 eura
Intenzitet potpore: 70 % od prihvatljivog troška

Iznos potpore  po korisniku
– Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 3.000 eura
– Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 50.000 eura

Prihvatljivi troškovi:

 • najam, uređenje sajamskog izložbenog prostora i transport izložaka, od vanjskog pružatelja usluge, te promidžbeni materijal (letak, prospekt, katalog, plakat, brošura i ostalo) vezan za sudjelovanje na tom sajmu ili izložbi
 • promidžbeni materijal (letak, prospekt, katalog, plakat, brošura i ostalo)
 • usluga oglašavanja u novinama, časopisima, na televiziji i radiju te materijal za oglašavanje

Neprihvatljivi troškovi:

 1. trošak ili dio troška koji je financiran iz kredita, leasing, zajma, putem cesije, kompenzacije i iz svih sličnih načina plaćanja / podmirenja obveza (iznos potpore ne smije biti pokriven iz ovih izvora)
 2. trošak (su)financiran iz drugih programa u okviru nacionalnog proračuna i drugih javnih izvora, javnih fondova Europske unije i izvan Europske unije
 3. trošak nastalo prije datuma podnošenja prijave na javni natječaj po ovome Programu
 4. trošak konzultantskih usluga
 5. dnevnica, smještaj i prijevoz sudionika na sajmu ili izložbi – poslovni pokloni – catering – troškovi održavanja poslovnih sastanaka

Više informacija o bodovanju i samom natječaju možete pronaći ovdje.

Kontaktirajte nas kako bismo Vam mogli osigurati pravovremenu izradu projektnih prijedloga te kako bismo mogli provjeriti da li se uklapate u nadolazeći natječaj na info@benefitbiro.hr.

Prvi saznajte za dostupne natječaje - zapratite našu Facebook i LinkedIn stranicu!