Novosti / Održana radionica za prijavitelje na 7. LAG natječaj
Radionice

Održana radionica za prijavitelje na 7. LAG natječaj

10. svibnja, 2023
Održana radionica za prijavitelje na 7. LAG natječaj logo

Na poziv LAG-a Gorski kotar, 25. travnja 2023. održali smo radionicu za potrebe prijave korisnika na Natječaj 7.4.1. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu.

Polaznici radionice su bili predstavnici JLS-a s područja LAG-a koji su već krenuli s pripremama projektnih prijedloga s kojima namjeravaju aplicirati na navedeni natječaj.

Tijekom rasprave o prihvatljivosti projektnih ideja s našom direktoricom Vesnom Hajdarević, pokazalo se da će najviše ulaganja biti za opremanje obrazovnih ustanova (vrtići, škole) te izgradnju parkova.

Ovaj natječaj je zadnji natječaj koji se raspisuje prema Strategiji razvoja LAG Gorski Kotar 2014.-2020., što znači da je LAG uspješno ugovorio sva raspoloživa sredstva s potencijalnim korisnicima.

U novoj perspektivi i prema novoj Strategiji LAG-a 2023.-2027. planiraju se intervencije namijenjene ulaganju u komunalnu infrastrukturu i manifestacije, što predstavlja nastavak jačanja društvene infrastrukture kroz djelovanje LAG-a.

Našu prezentaciju s radionice možete preuzeti ovdje.

Više o projektu pročitajte u nastavku:

 • Tko se može prijaviti: jedinica lokalne samouprave, trgovačko društvo u većinskom vlasništvu jedinica lokalne samouprave, javna ustanova neprofitnog karaktera u kojoj su osnivači jedinice lokalne samouprave osim javnih vatrogasnih postrojbi, lokalnih i regionalnih razvojnih agencija, škola, udruga koja se bavi humanitarnim i društvenim djelatnostima od posebnog interesa za lokalno stanovništvo i čije su djelatnosti u skladu s ciljnim skupinama i klasifikacijom djelatnosti udruga, povezana s prihvatljivim ulaganjem (isključujući lokalne akcijske grupe,zajednice udruga, zaklade, fundacije), vjerska zajednica koja ima organizacijski oblik na lokalnom nivou i koja se bavi humanitarnim i društvenim djelatnostima od posebnog interesa za lokalno stanovništvo i lokalna akcijska grupa koja je odabrana unutar Programa
 • Najviši iznos bespovratnih sredstava: 50.000,00 EUR
 • Najniži iznos bespovratnih sredstava: 15.000,00 EUR
 • Rok prijave: od 2.5. do 2.6.2023.

Informacije o natječaju

IZNOS SUFINANCIRANJA ovisi o razvrstavanju JLS u skladu s Odlukom o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti:

 • do 80% ukupno prihvatljivih troškova projekta koji se provodi na području JLS koja se razvrstava u VII. i VIII. skupinu
 • do 90% ukupno prihvatljivih troškova projekta koji se provodi na području JLS koja se razvrstava u V. i VI. skupinu
 •  do 100% od ukupno prihvatljivih troškova projekta koji se provodi na području JLS koja se razvrstava u I., II., III. i IV. Skupinu

Ne može se prijaviti:

subjekt koji nema sjedište na području LAG obuhvata prije dana objave ovog Natječaja, što ovisno o organizacijskom obliku nositelja projekta podrazumijeva sljedeće:
– jedinica lokalne samouprave (JLS) – sjedište JLS
– trgovačko društvo – sjedište trgovačkog društva u Sudskom registru
– javna ustanova – sjedište ustanove u Sudskom registru
– udruga (uključujući LAG) – sjedište udruge u Registru udruga
– vjerska zajednica – sjedište vjerske zajednice/organizacijskog oblika vjerske zajednice u Evidenciji vjerskih zajednica u Republici Hrvatskoj/Evidenciji pravnih osoba Katoličke Crkve u Republici Hrvatskoj
– subjekti u poteškoćama

Prihvatljivi troškovi

 • prihvatljivi materijalni troškovi: građenje (izgradnja i/ili rekonstrukcija) građevina, kupnja opreme za građenje
 • prihvatljivi nematerijalni troškovi: kupnja ili razvoj računalnih programa
 • prihvatljivi opći troškovi: prihvatljivi su opći troškovi izravno vezani uz provedbu projekta, kao što su usluge arhitekata, inženjera i konzultanata, studije izvedivosti, studije utjecaja na okoliš i sl.
 • prihvatljivi su samo oni opći troškovi vezani uz ulaganje za koje je podnesena prijava projekta, a koji su nastali nakon 1.siječnja 2014.
 • opći troškovi nastali prije podnošenja prijave projekta i tijekom provedbe ulaganja prihvatljivi su u iznosu do 10 % vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova bez općih troškova, ali ne više od 20.000 eura

Trebate pomoć pri prijavi natječaja? Kontaktirajte nas na info@benefitbiro.hr.

Prvi saznajte za dostupne natječaje - zapratite našu Facebook i LinkedIn stranicu!