Novosti / Energetska obnova zgrada javnog sektora – otvoreni natječaj
Natječaji

Energetska obnova zgrada javnog sektora – otvoreni natječaj

4. travnja, 2023
Energetska obnova zgrada javnog sektora – otvoreni natječaj logo

Donosimo najnovije informacije o otvorenom natječaju “Energetska obnova zgrada javnog sektora”.

 • Tko se može prijaviti: tijela državne vlasti i državne uprave, javne ustanove/ustanove (osnovane od strane ili JLP, ili druge javne ustanove ili vjerske zajednice koje obavljaju društvene djelatnosti), jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave, vjerske zajednice, udruge
 • Najviši iznos bespovratnih sredstava: 8.000.000,00 EUR
 • Najniži iznos bespovratnih sredstava: 20.000,00 EUR
 • Rok prijave: od 17.3. do najkasnije 16.5.2023. u 16 sati

Ne mogu se prijaviti prijavitelji drugih oblika pravne osobnosti i svi oni koji u vlasništvu nemaju zgrade javnog sektora u kojima se obavlja društvena djelatnost kao što je:

 • predškolski odgoj, osnovnoškolski i srednjoškolski odgoj i obrazovanje, visoko obrazovanje i formalno obrazovanje odraslih
 • znanstvena djelatnost
 • kazališna djelatnost, audiovizualne djelatnosti
 • knjižnična djelatnost, arhivska djelatnost, muzejska djelatnost
 • zdravstvena djelatnost, djelatnost socijalne skrbi
 • djelatnosti državne vlasti, državne uprave kao i tijela organizacija lokalne i područne (regionalne) samouprave, djelatnosti pravnih osoba s javnim ovlastima
 • poslovi obrane, sudska i pravosudna djelatnost, poslovi javnog reda i sigurnosti
 • sportska djelatnost
 • stanovanje zajednica
 • vatrogasna djelatnost, djelatnost zaštite i spašavanja, djelatnost humanitarne pomoći

Važne informacije

Iznos sufinanciranja ovisi o

 • maksimalnom iznosu prihvatljivih troškova po GBP-u (građevinska bruto površina) za mjere Energetskog pregleda i certifikata prije obnove za zgrade čije ukupna korisna površina ne prelazi 250 m(I.1.), Izrada glavnog projekta energetske obnove i ostale projektne dokumentacije (I.2.), Energetski pregled i energetski certifikat nakon obnove (I.3.), Provedba mjera (II.1.)
 • maksimalnom iznosu bespovratnih sredstava za Stručni nadzor građenja/Projektantski nadzor/Koordinator zaštite na radu tijekom građenja (II.2.) što iznosi 3% prijavljene ukupne vrijednosti Provedbe mjera na koju se primjenjuje stopa sufinanciranja u ovisnosti o kategoriji obnove (ne može iznositi više od 152.700,00 eura za sve kategorije obnove) i aktivnosti Upravljanja projektom i administracija (III.) te Promidžba i vidljivost projekta (IV.)
 • maksimalnom intenzitetu potpore (stope sufinanciranja) za sve aktivnosti i mjere u ovisnosti o kategorijama obnove (Integralna energetska obnova, Dubinska obnova i Sveobuhvatna obnova)

Prihvatljivi troškovi

 • troškovi vezani uz izradu projektne dokumentacije obuhvaćeni mjerama pod I.1., I.2. i I.3.;
 • troškovi energetske obnove zgrade javnog sektora (ETC-a) obuhvaćeni mjerama pod II.1. Provedba mjera koji udovoljavaju tehničkim uvjetima iz istog, pri čemu trošak zamjene postojećih neučinkovitih sustava grijanja i kotlova s visokoučinkovitim kondenzacijskim kotlovima na plin u iznosu od najviše 20% ukupne vrijednosti radova;
 • trošak vezan uz provođenje ispitivanja (s izdavanjem mjernih ispitnih protokola i atesta) čija obveza je određena glavnim projektom energetske obnove;
 • trošak vezan uz stručni nadzor građenja, projektantski nadzor i koordinatora zaštite na radu tijekom građenja;
 • trošak izrade Obrazaca za prijavu projektnog prijedloga;
 • troškovi izrade dokumentacije za nadmetanje prema Pravilima o provedbi postupaka nabava za neobveznike Zakona o javnoj nabavi te izrade dokumentacije za nadmetanje prema važećem Zakonu o javnoj nabavi za obveznike istog
 • troškovi povezani s aktivnošću upravljanja projektom kao troškovi savjetodavnih usluga koje pružaju vanjski konzultanti, a koji su izabrani u postupku javne nabave, odnosno u postupku nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi
 • troškovi osoblja Prijavitelja, kao troškovi provedbe projekta pod sljedećim uvjetima:
 • temelje se na stvarnim troškovima, odnosno pravdaju opisom aktivnosti i iskazom sati provedenih za upravljanje projektom,
 • izračunati su na način da se zadnji godišnji dokumentirani bruto iznos troškova plaća osoblja podijeli sa 1720 sati. Izračun se tijekom provedbe projekta ažurira prema novim podacima o godišnjem bruto iznosu plaće
 • troškovi za promidžbu i vidljivost projekta, a obavezno: trošak izrade naljepnice, trajne ploče ili panoa (trošak izrade privremene informacijske ploče, priopćenja ili konferencije za medije, izrada web stranice su prihvatljivi ali nisu obavezni)
 • trošak poreza na dodanu vrijednost za koji Prijavitelj/Korisnik nema pravo ostvariti odbitak

Neprihvatljivi troškovi

 1. porez na dodanu vrijednost (PDV), osim ako isti nije povrativ, odnosno ako za njega Prijavitelj/Korisnik ima pravo ostvariti odbitak;
 2. izračunati dio iznosa de minimis potpore koji prelazi 200.000,00 EUR za svakog pojedinačnog korisnika potpore male vrijednosti;
 3. troškovi za mjere pod II.1. Provedba mjera
 4. svi ostali troškovi koji nisu navedeni kao prihvatljivi

Radi izbjegavanja DVOSTRUKOG FINANCIRANJA pojedini troškovi unutar aktivnosti upravljanje projektom i administracija ne mogu biti istovremeno prihvatljivi i kao troškovi osoblja Prijavitelja i kao troškovi savjetodavnih usluga koje pružaju vanjski konzultanti.

Postupak dodjele bespovratnih sredstava traje tri mjeseca, računajući od završetka roka za podnošenje projektnih prijedloga do dana donošenja Odluke o financiranju.

Kontaktirajte nas kako bismo Vam osigurali pravovremenu izradu projektnih prijedloga te provjerili uklapate li se u nadolazeći natječaj na info@benefitbiro.hr ili putem kontakt forme.

Prvi saznajte za dostupne natječaje - zapratite našu Facebook i LinkedIn stranicu!