Novosti / Potpora: ulaganje u sjemensku i rasadničku proizvodnju
Natječaji

Potpora: ulaganje u sjemensku i rasadničku proizvodnju

11. siječnja, 2022
Potpora: ulaganje u sjemensku i rasadničku proizvodnju logo

Natječaj za provedbu Podmjere 4.1. Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva

Provedba tipa operacije 4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava – ulaganje u sjemensku i rasadničku proizvodnju

 

Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, objavila je natječaj za Provedbu Podmjere 4.1. iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

Svrha natječaja je podizanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava ulaganjima u skladišne kapacitete/kapacitete za proizvodnju sadnog materijala, podizanje matičnih nasada vinove loze ili voćnih vrsta, doradbene ili oplemenjivačke kapacitete te mehanizaciju za vlastitu poljoprivrednu proizvodnju sjemena ili sadnog materijala, matične nasade vinove loze ili voćnih vrsta.

Prihvatljivi korisnici su:

  1. Fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika i Upisnik dobavljača poljoprivrednog sjemena ili upisane u Upisnik poljoprivrednika i Upisnik dobavljača poljoprivrednog sadnog materijala, koje imaju evidentiranu godišnju proizvodnju sjemena/sadnog materijala pri HAPIH-u ili
  2.  Proizvođačke organizacije priznate u sektoru žitarica ili krmnog bilja ili živog drveća i drugih biljaka, lukovica, korijenja i sl., rezanog cvijeća i ukrasnog lišća ili lana i konoplje ili voća i povrća ili vina, sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija i upisane u Upisnik dobavljača poljoprivrednog sjemena ili Upisnik dobavljača poljoprivrednog sadnog materijala, koje imaju evidentiranu godišnju proizvodnju sjemena/sadnog materijala pri HAPIH-u, isključujući fizičke i pravne osobe koje se bave isključivo uvozom i/ili distribucijom sjemena i/ili sadnog materijala i/ili prodajom u originalnom pakiranju.

Ukupan iznos raspoloživih sredstva javne potpore po Natječaju je 70.000.000,00 HRK

Od čega je:

  • 50.000.000,00 HRK za korisnike koji popunjavaju i podnose zahtjev za potporu u sektoru sjemenske proizvodnje
  • 20.000.000,00 HRK za korisnike koji popunjavaju i podnose zahtjev za potporu u sektoru rasadničarske proizvodnje

Najniža visina javne potpore po projektu iznosi 5.000,00 EUR, a najviša visina iznosi:

a) Do 500.000,00 EUR

b) Do 100.000,00 EUR za korisnike čiji je zbroj vrijednosti prometa kroz tri godine koje prethode godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu manji od iznosa od 100.000 EUR, korisnike koji nisu u obvezi vođenja poslovnih knjiga i korisnike obveznike vođenja poslovnih knjiga koji ne posjeduju financijsku dokumentaciju za prethodnu financijsku godinu (osim u slučaju zajedničkih projekata), pri čemu vrijednost potpore za navedene tipove korisnika može biti veća u slučaju kada zatraže potporu veću od 100.000 EUR koju dokazuju obvezujućim pismom namjere banke koje se odnosi na vrijednost projekta u cijelosti.

Intenzitet javne potpore je do 50% (Europska unija sudjeluje sa 85% udjela, a Republika Hrvatska s 15% udjela)

Moguće je uvećati intenzitet potpore za dodatnih 20% u sljedećim slučajevima:

  1. ulaganje provodi mladi poljoprivrednik
  2. ulaganje se odvija u planinskom području

Prihvatljivi troškovi su različiti za sjemenu i rasadničku proizvodnju, a raspoređeni su prema troškovima građenja/rekonstrukcije prostora i troškovi opremanja te je prihvatljivi trošak poljoprivredna mehanizacija i oprema.

 

Pratite nas na našim društvenim mrežama za sve novosti.

Za više informacija, pomoć prilikom prijave i provedbe natječaja kontaktirajte nas!

Prvi saznajte za dostupne natječaje - zapratite našu Facebook i LinkedIn stranicu!