Novosti / Potpora: Korištenje obnovljivih izvora energije u poljoprivredi
Natječaji

Potpora: Korištenje obnovljivih izvora energije u poljoprivredi

11. siječnja, 2022
Potpora: Korištenje obnovljivih izvora energije u poljoprivredi logo

Natječaj za provedbu Podmjere 4.1. „Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva“ – provedba tipa operacije 4.1.3 „Korištenje obnovljivih izvora energije“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

Svrha Natječaja je povećanje učinkovitog korištenja energije, a prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore po Natječaju: 141.865.200,00 HRK.

Najniža visina javne potpore po projektu je 5.000 EUR, a najviša visina javne potpore po projektu iznosi:

 1. a) 1.000.000 EUR
 2. b) do 100.000 EUR za korisnike čiji je zbroj vrijednosti prometa kroz tri godine koje prethode godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu manji od iznosa od 100.000 EUR, korisnike koji nisu u obvezi vođenja poslovnih knjiga i korisnike obveznike vođenja poslovnih knjiga koji ne posjeduju financijsku dokumentaciju za prethodnu financijsku godinu. Pri čemu, vrijednost potpore za navedene tipove korisnika može biti veća, u slučaju kada zatraže potporu veću od 100.000 EUR koju dokazuju obvezujućim pismom namjere banke koje se odnosi na vrijednost projekta u cijelosti.

Intenzitet javne potpore je do 50% iz Instrumenta Europske unije za oporavak (EURI).

Intenzitet potpore po projektu može se uvećati za dodatnih 20% u sljedećim slučajevima:

 1. Ulaganje provodi mladi poljoprivrednik;
 2. Ulaganje se odvija u planinskom području, području sa značajnim prirodnim ograničenjima ili ostalim područjima s posebnim ograničenjima (članak 31. i 32. Uredbe (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1698/2005 (SL L 347, 20. 12. 2013., str. 487 – 548, u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 1305/2013);
 3. Ulaganje je povezano s agro-okolišnim i klimatskim djelatnostima.

obnovljivih

Prihvatljivi troškovi:

 1. Objekti za prijem, obradu i skladištenje sirovina za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora s pripadajućom opremom i infrastrukturom
 2. Postrojenja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora (biomasa i sunce) za potrebe vlastitih proizvodnih pogona korisnika, s pripadajućom opremom i infrastrukturom
 3. Objekti za obradu, preradu i skladištenje supstrata za organsku gnojidbu s pripadajućom opremom i infrastrukturom za vlastite potrebe
 4. Strojevi za transport i primjenu supstrata za organsku gnojidbu na poljoprivrednim površinama s pripadajućom opremom i infrastrukturom, za vlastite potrebe
 5. Opći troškovi (troškovi konzultanta)
 6. Nematerijalni troškovi (računalni programi, patenti i licence, autorska prava)

 

Ukoliko Vam je potrebna pomoć prilikom prijave i provedbe natječaja, svakako nas kontaktirajte!

Pratite nas na našim društvenim mrežama za sve novosti!

 

Prvi saznajte za dostupne natječaje - zapratite našu Facebook i LinkedIn stranicu!