Novosti / Novosti: potpora za samozapošljavanje
Blog

Novosti: potpora za samozapošljavanje

27. siječnja, 2022
Novosti: potpora za samozapošljavanje logo

Zanima vas potpora za samozapošljavanje? Na pravom ste mjestu!

Potpora za samozapošljavanje se dodjeljuje nezaposlenim osobama za pokrivanje troškova za osnivanje i započinjanje poslovanja poslovnog subjekta u sljedećim organizacijskim oblicima – obrt, trgovačko društvo, samostalna djelatnost i ustanova.

Potpora se može dodijeliti i za više nezaposlenih osoba ako će one zajednički osnovati i započeti s poslovanjem novog poslovnog subjekta, odnosno nastaviti s poslovanjem postojećeg poslovnog subjekta kojeg su preuzeli.

Cilj mjere Financijska podrška nezaposlenim osobama koje odluče pokrenuti vlastiti posao.
Trajanje mjere 24 mjeseca
Ciljane skupine Nezaposlene osobe prijavljene u evidenciju nezaposlenih osoba koju vodi Hrvatski zavod za zapošljavanje
Visina subvencije Do 120.000,00 kn

 

Subvencija se može podijeliti na dvije skupine:

 

Skupina 1. – do 120.000,00 kn:

Dodjeljuje se za registraciju i buduće obavljanje djelatnosti koje pripadaju u sljedeća područja razvrstana po NKD-u:

(B) rudarstvo i vađenje (odjeljci 05-09)

(C) prerađivačka industrija (odjeljci 10 – 33)

(D) opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija (odjeljak 35)

(E) opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda i gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša (odjeljci 36-39)

(F) građevinarstvo (odjeljci: 41- 43)

Skupina 2. – do 80.000,00 kn:

Dodjeljuje se za registraciju i buduće obavljanje djelatnosti koje pripadaju u sljedeća područja razvrstana po NKD-u:

(G) Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala (svi odjeljci osim 47.99)

(H) Prijevoz i skladištenje

(I) Djelatnosti pružanja smještaja i pripreme i usluživanja hrane (samo odjeljak 56)

(J) Informacije i komunikacije

(Q) Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

(R) Umjetnost, zabava i rekreacija (svi odjeljci osim 93.19)

(M) Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti (svi odjeljci osim: 69.1)

(N) Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti (svi odjeljci osim: 77, 78 i 79)

(P) Obrazovanje

(S) Ostale uslužne djelatnosti (svi odjeljci osim 94)

Subvencija se može dodijeliti samo za navedene djelatnosti.

Navedeni iznosi predstavljaju najveći mogući iznos potpore koji se može dodijeliti sukladno registriranim djelatnostima, dok će se konačna visina dodijeljene potpore za samozapošljavanje odrediti temeljem procjene opravdanosti početnog ulaganja sukladno iskazanim potrebama u dostavljenom poslovnom planu i troškovniku, koji je sastavni dio poslovnog plana.

 

Prihvatljivi troškovi

Potpora za samozapošljavanje dodjeljuje se primjenom:

 • Fiksnog
 • Varijabilnog iznosa

Fiksni iznos potpore je unaprijed određen za inicijalne troškove registracije poslovnog subjekta, troškove rada jedne zaposlene osobe na puno radno vrijeme te uobičajene tekuće troškove za prvih nekoliko mjeseci poslovanja. Fiksni iznos potpore dodjeljuje se u visini od 40.000 kn za registraciju obrta s paušalnim oporezivanjem, te u visini od 55.000 kn za registraciju ostalih organizacijskih oblika poslovnih subjekata.

Varijabilni iznosi razlikuju se ovisno o registriranoj djelatnosti za koju se dodjeljuje potpora, a prihvatljivi troškovi mogu se razvrstati u 5 kategorija:

 • kupnja nove opreme neophodne za obavljanje djelatnosti koja traje, odnosno se koristi, u vremenu dužem od jedne godine (npr. strojevi, tehnika, alati, informatička oprema i dr.)
 • kupnja ili zakup licenciranih IT programa
 • kupnja novih prijevoznih sredstava (neophodnih za obavljanje djelatnosti)*
 • kupnja sirovine i potrošnog materijala potrebnih za obavljanje djelatnosti do 30% varijabilnog iznosa potpore (samo: C prerađivačka industrija)
 • kupnja franšiza

Prihvatljiv trošak je i PDV iskazan na računima, a za koji se ne može tražiti povrat prema propisima o PDV-u.

Naknadne izmjene troškovnika nakon potpisa ugovora o dodjeli potpore nisu prihvatljive.

Trajanje javnog poziva

Zahtjevi za dodjelu potpore zaprimaju se najkasnije do 31.10.2022.godine, odnosno do utroška osiguranih sredstava.

Obveze korisnika
 • 24 mjeseca održati poslovanje i zaposlenost u poslovnom subjektu kojem je dodijeljena potpora.
 • Namjenski utrošiti varijabilni iznos potpore tijekom prvog 12-mjesečnog ugovornog razdoblja sukladno odobrenom troškovniku dostavljenom uz poslovni plan. Isto se dokazuje dostavom dokaza o utrošku varijabilnog iznosa potpore u roku od 30 dana od isteka prvog 12-mjesečnog ugovornog razdoblja.
 • Ostvariti ukupni promet, odnosno prihod od obavljanja registriranih djelatnosti u razdoblju od 24 mjeseca od prijave samozaposlenog u HZMO u iznosu od najmanje 50% dodijeljenog iznosa potpore. Isto se dokazuje službenim i zakonom propisanim financijskim izvješćima, u obliku i sadržaju, koji se dostavljaju FINA-i ili Poreznoj upravi.
 • ­U roku od 30 dana od datuma nabave opreme, o svom trošku označiti sufinanciranu opremu putem informativne plastične ploče ili samoljepljive plastificirane naljepnice. Sva vozila i sufinancirana oprema (uključujući i prijenosnu elektroničku opremu) vrijednosti od 10.000 kn (s uključenim PDV-om) i više trebaju biti propisno označena.
 • Izgled ploče ili naljepnice mora sadržavati bijelu podlogu na kojoj se nalazi logo HZZ-a i amblem Europske unije s natpisom „Sufinancira Europska unija“. Informativna ploča ili naljepnica mora biti na predmetu sufinanciranja najmanje do kraja sufinanciranog razdoblja.“

HZZ organizira besplatne radionice za samozapošljavanje za sve zainteresirane korisnike.

Radionice su neobavezne, ali donose dodatne bodove kod ocjene zahtjeva. Da bi se bodovi mogli dodijeliti, na radionici je potrebno sudjelovati prije predaje zahtjeva za dodjelu potpore.

 

Za sve dodatne informacije i pomoć prilikom prijave i provedbe tu smo za Vas.

Pratite naše društvene mreže za sve aktualne natječaje!

 

 

Prvi saznajte za dostupne natječaje - zapratite našu Facebook i LinkedIn stranicu!