Novosti / Novo financijsko razdoblje 2021.-2027.
Blog

Novo financijsko razdoblje 2021.-2027.

30. studenoga, 2021
Novo financijsko razdoblje 2021.-2027. logo

Europska sredstva dodjeljuju se u sklopu sedmogodišnjih financijskih razdoblja ili perspektiva te smo upravo na početku novog financijskog razdoblja 2021.-2027.

 

Omotnica proračuna Europske unije najveća je do sada te iznosi 1 824,3 milijardi eura, a za Republiku Hrvatsku na raspolaganju je više od 25 milijardi eura u tekućim cijenama.

Sredstva dodijeljena Republici Hrvatskoj za financijsko razdoblje 2021.-2027. u tekućim cijenama iznose više od 14 milijardi eura iz VFO-a (Višegodišnji financijski okvir) te nešto više od 11 milijardi eura iz NGEU (NextGenerationEU).

Prijedlog novog višegodišnjeg financijskog okvira sadrži sedam poglavlja:

 1. jedinstveno tržište, inovacije i digitalna pitanja
 2. kohezija i vrijednosti
 3. prirodni resursi i okoliš
 4. migracije i upravljanje granicama
 5. sigurnost i obrana
 6. EU susjedstvo i svijet
 7. europska javna uprava

Prvi put je sedam fondova za zajedničko upravljanje obuhvaćeno jednim zakonodavstvom. U ovom jednostavnom, ali sveobuhvatnom pravilniku navedena su usklađena pravila provedbe za sve.

Sedam fondova koji se koriste:
 1. Europski fond za regionalni razvoj
 2. Kohezijski fond
 3. Europski socijalni fond plus
 4. Europski fond za pomorstvo i ribarstvo
 5. Fond za unutarnju sigurnost
 6. Instrument za upravljanje granicama i vizama
 7. Fond za azil i migracije

Novo financijsko razdoblje nema veliki broj posebnih ciljeva već samo 5 vrlo fokusiranih ciljeva.

 1. Pametnija Europa – promicanjem inovativne i pametne gospodarske preobrazbe
 2. Zelenija Europa – s niskom razinom emisije ugljika promicanjem prelaska za čistu i pravednu energiju, zelenih i plavih ulaganja, kružnog gospodarstva, prilagodbe klimatskim promjenama i upravljanja rizikom i njegova sprječavanja
 3. Povezanija Europa – jačanjem mobilnosti i regionalne povezanosti ICT-a
 4. Europa s istaknutijom socijalnom komponentom – provedbom europskog stupa socijalnih prava
 5. Europa bliže građanima – poticanjem održivog i integiranog razvoja urbanih, ruralnih i obalnih područja te lokalnih inicijativa.

Za koja područja su namijenjena financijska sredstva?

Iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) financiranje je moguće za ulaganja u infrastrukturu; istraživanje i inovacije, produktivna ulaganja u MSP-ove i ulaganja usmjerena na očuvanje postojećih i otvaranje novih radnih mjesta, opremu, softver i nematerijalnu imovinu te umrežavanje, suradnju i razmjenu iskustava.

Iz Kohezijskog fonda (KF) podupiru se ulaganja u području prometa i okoliša, uz poseban naglasak na obnovljivoj energiji te ulaganja u TEN-T (Trans-European Transport Network).

Europskim socijalnim fondom plus (ESF+) podupire se veći pristup zaposlenju, modernizacija institucija i usluga tržišta rada, promicanje rodno uravnoteženog sudjelovanja na tržištu rada, promicanje prilagodbe radnika, poduzeća i poduzetnika promjenama, veća kvaliteta, uključivost i djelotvornost sustava obrazovanja i osposobljavanja te njihova relevantnost za tržište rada, promicanje jednakog pristupa kvalitetnom i uključivom obrazovanju i osposobljavanju s naglaskom na skupine u nepovoljnom položaju, promicanje cjeloživotnog učenja.

Iz Fonda za pravednu tranziciju (FPT) mjere su posebno usmjerene na produktivna ulaganja u MSP-ove, ulaganja u aktivnosti istraživanja i inovacija te poticanje prijenosa naprednih tehnologija; ulaganja u uvođenje tehnologije i infrastrukture za čistu energiju po pristupačnoj cijeni i smanjenje emisija stakleničkih plinova; ulaganja u digitalizaciju; ulaganja u unapređenje kružnoga gospodarstva te ulaganja u dokvalifikaciju i prekvalifikaciju radnika.

 

Za pomoć pri prijavi, tu smo za Vas!

Pratite nas na našim Facebook i LinkedIn profilima za još aktivnih natječaja.

Prvi saznajte za dostupne natječaje - zapratite našu Facebook i LinkedIn stranicu!