Novosti / Javna nabava
Blog

Javna nabava

6. kolovoza, 2021
Javna nabava logo
Postupak javne nabave vrlo je bitan za sve projekte financirane iz EU sredstava, jer najviše nepravilnosti proizlazi iz loše provedenih postupaka.

 

Javna nabava zna zadavati muke javnim Naručiteljima, posebno ako su to nabave za radove, robu i usluge financirane iz EU projekta.

Takve nabave idu na kontrole provedbenim tijelima i ako nisu dobro provedene podliježu financijskim korekcijama. Stoga je iznimno važno imati dobrog stručnjaka za javnu nabavu kako bi se na vrijeme ispravno reagiralo i provelo ispravan postupak.

 

U nastavku slijedi pregled dio najčešćih grešaka koji bi trebali izbjegavati:

SUKOB INTERESA – čl.75. – 83. ZJN 2016

U DON je potrebno navesti sve gospodarske subjekte s kojima predstavnici naručitelja imaju sukob interesa ili je potrebno navesti da takvi gospodarski subjekti ne postoje.

Izjave predstavnika naručitelja iz članka 76. stavka 2. točke 1. ZJN 2016 (čelnik, član upravnog, upravljačkog i nadzornog tijela naručitelja) moraju sadržavati navod i za povezane osobe iz članka 77. stavka 1. ZJN 2016. Teret dokaza da ne postoje okolnosti koje predstavljaju sukob interesa je na naručitelju. Ako naručitelj ne dostavi dokumentaciju iz koje je jasno vidljivo da sukob interesa postoji ili ne postoji, isto predstavlja nepravilnost s korekcijom od 100%.

ROKOVI

Potrebno je voditi računa o propisivanju minimalnog trajanja roka za dostavu ponuda ovisno o tome radi li se o postupku nabave velike vrijednosti ili male vrijednosti.

Rok završava istekom zadnjeg radnog dana 23:59. Dodajte radije jedan dan!

 

OSNOVE ZA ISKLJUČENJE POVEZANE S KAZNENIM PRESUDAMA I OSTALE OSNOVE ZA ISKLJUČENJE – čl. 251., 254. i 265. ZJN 2016

Izjava o nekažnjavanju mora obuhvaćati i prokuriste.

Ako imate zajednicu ponuditelje ili podugovaratelje iz inozemstva, morate zatražiti izjave sukladno e-certisu i ponuditelji vam moraju dostaviti sukladno traženo. Preporuka je da pri obrazloženju navedete ono što piše u E-certisu kako biste smanjili mogućnost dostave krivih dokumenata. Potražite ovdje.

TEHNIČKA I STRUČNA SPOSOBNOST

Restriktivno je tražiti točno iskustvo kao predmet nabave ili primjerice iskustvo u EU fondovima, FIDIC ugovorima i slično. Nemojte to eksplicitno napisati. Relevantno iskustvo bodujte u kriterijima odabira. Također, nemojte tražiti određeni broj radnika i godine iskustva stručnjaka, sve to ima odvraćajući učinak.

Certifikate tražite samo ako to možete povezati s predmetom nabave.

Nemojte tražiti ovlaštenja distributera ili potvrde proizvođača to se smatra narušavanjem tržišnog gospodarstva.

Također, upise u različite registre I komore nemojte propisati pod ovom točkom. Ako smatrate to potrebni, stavite to pod točku UVJETI I ZAHTJEVI KOJI MORAJU BITI ISPUNJENI SUKLADNO PROPISIMA ILI STRUČNIM PRAVILIMA gdje ćete isto zatražiti samo od ekonomski najpovoljnijeg ponuditelja  i to nakon izvršnosti odluke o odabiru, a prije potpisa ugovora.

Mi stavljamo obrazloženje ispod svakog dodatnog uvjeta, kako bi pojasnili zašto se traži pojedini uvjet.

 

Nadamo se da smo vam ukazali na bitne stavke kod javne nabave.

Ako imate potrebu za savjetom ili uslugom vanjskog stručnjaka za javnu nabavu, slobodno nas kontaktirajte.

 

Zapratite nas na našim Facebook i LinkedIn profilima za još novosti i savjeta!

Prvi saznajte za dostupne natječaje - zapratite našu Facebook i LinkedIn stranicu!