Novosti / Digitalna i zelena tranzicija – natječaj
Blog

Digitalna i zelena tranzicija – natječaj

12. travnja, 2021
Digitalna i zelena tranzicija – natječaj logo
Natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava za jačanje konkurentnosti malih i srednjih poduzeća (MSP) ulaganjem u digitalnu i zelenu tranziciju ima za cilj pomoći im da se suoče s izazovima tržišta uzrokovanima pandemijom koronavirusa.

Njime se želi potaknuti održivo i zeleno poslovanje, digitalizacija, povećanje proizvodnje, izvoza te stvaranje novih radnih mjesta.  Sredstva koja će se dodjeljivati po pojedinom projektu namijenjena su za izgradnju novih hala, proizvodnih pogona, proširenje postojećih pogona, opremanje, nove proizvodne linije i slično. Kod svakog projekta poseban naglasak trebao bi biti na inovativnim poslovnim modelima, tehnološki naprednoj proizvodnji, ekološkoj održivosti, energetskoj učinkovitosti te digitalizaciji.

Natječaj bi službeno trebao biti objavljen u svibnju, a očekuje se da će datum prijave biti u kolovozu.

S obzirom da prijava zahtijeva opsežnu dokumentaciju najbolje je početi se pripremati odmah, a odgovor na pitanje ispunjavate li uvjete za prijavu pronaći ćete u narednim recima!

Koliko je novaca uopće ‘na lageru’?

Ukupan iznos sredstava raspoloživ u okviru ovog natječaja iznosi 1.140.000.000,00 kuna, a po pojedinom projektu maksimalno može biti dodijeljeno 7,5 milijuna kuna. S druge strane, za vaš projekt minimalno možete dobiti pola milijuna kuna. Ovim sredstvima ne financira se ukupna vrijednost projekta, već ovisno o veličini poduzeća te regiji u kojoj vam je sjedište, ona pokrivaju manje od 35% odnosno 45% vrijednosti projekta. Minimalno 25% prihvatljivih troškova morate financirati iz vlastitih izvora, kreditom ili kombinacijom jednog i drugog. Pojedino poduzeće za dodjelu ovih sredstava može prijaviti samo jedan projekt.

 

Tko su prihvatljivi prijavitelji? Iz kojih djelatnosti?

Prijavitelji moraju biti:

 • mikro poduzeće(do 10 zaposlenika i max. 2 milijuna eura prometa godišnje)
 • malo poduzeće(do 50 zaposlenih i max. 10 milijuna eura prometa godišnje) ili
 • srednje poduzeće (do 250 zaposlenih i max. 50 milijuna eura prometa godišnje)

koje se sukladno nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti bavi C – prerađivačkom industrijom. Poduzeća prijavitelji moraju djelovati pojedinačno, partnerske organizacije nisu prihvatljive.

Prijaviti se NE MOGU:

Udruge te dobrotvorne organizacije, poduzeća usmjerena izvozu u treće zemlje ili države članice. Sredstva nisu za financiranje osnivanja distribucijske mreže u drugim zemljama. Nisu prihvatljive aktivnosti u području ribarstva, akvakulture, primarne poljoprivredne proizvodnje, trgovanje ili proizvodnja oružja i sličnog, proizvodnja i trgovina duhanom i duhanskim proizvodima itd.

Također nisu prihvatljivi prijavitelji koji ne posluju duže od godinu dana, koji nemaju niti jednog prijavljenog zaposlenog te koji su poslovali u gubitku protekle godine.

 

Koje se aktivnosti u okviru projekta mogu financirati ovim sredstvima?

Prihvatljive kategorije troškova koje se mogu (uz dokaze poput računa i slično) financirati ovim novcem su:

 • Ulaganje u materijalnu i nematerijalnu imovinu – pod uvjetom da nije provedeno prije dobivanja sredstava ovim natječajem
 • Savjetodavne usluge koje pružaju vanjski konzultanti (50% prihvatljivih troškova)
 • Potpora za inovaciju procesa i organizaciju poslovanja (50% prihvatljivih troškova)
 • Profesionalno usavršavanje – povezano s projektom, u svrhu ostvarenja zelenih i digitalnih ciljeva (60 ili 70% prihvatljivih troškova)
 • Priprema Prijavnog obrasca, Investicijske studije s proračunom projekta
 • Uvođenje grijanja i hlađenja
 • Promidžba i vidljivost
Natječaj
Koji su to neprihvatljivi troškovi?

Neki od troškova koji se ne mogu pokriti novcem dobivenim ovim natječajem su:

 • Bankovni troškovi te troškovi garancija, naknada za transfere i slično, gubici zbog valutnih razlika
 • Kupnja ili najam zgrada, zemljišta, polovne opreme
 • Kupnja, obnova ili rekonstrukcija objekata za osobnu upotrebu, najam ili prodaju
 • Trošak polica osiguranja imovine (uključivši i onu nabavljenu iz projekta)
 • Troškovi transporta, putni troškovi, troškovi smještaja povezani s odlaskom na sajmove
 • I drugo

Prijavitelj prilikom pisanja projekta mora jasno objasniti iz kojih će izvora osigurati vlastito financiranje (min. 25% vrijednosti projekta).

Mora navesti hoće li te u kojoj mjeri to biti vlastita sredstva, kredit ili kombinacija. Neprihvatljivi troškovi koji su dio projekta moraju biti pokriveni tim sredstvima. Prijavitelj mora imati zatvorenu financijsku konstrukciju projekta za potrebe prijave, to jest ugovor o kreditu ili dokaz o imanju vlastitih sredstava. Ukupna vrijednost projekta je zbroj prihvatljivih i neprihvatljivih troškova i investicijskom studijom te financijskom konstrukcijom treba biti jasno pokazano kako će se što financirati od početka do kraja projekta.

Ukoliko se odlučite prijaviti na ovakav natječaj te realizirati jedan takav projekt, 3 godine nakon završetka projekta morate i dalje biti u posjedu sve imovine nabavljene projektom te se baviti tom proizvodnom aktivnosti.

 

Održivi razvoj

U cijelom ovom natječaju naglasak se stavlja na novouvedena tehnološka rješenja koja doprinose zelenim i digitalnim ciljevima. Svaki bi poduzetnik, ukoliko želi doći do sredstava ovim natječajem trebao u projekt uklopiti nova rješenja koja doprinose digitalizaciji poslovanja i tehnološkom napretku, energetskoj učinkovitosti. Također, kako bi se gospodarstvo kretalo prema kružnoj ekonomiji potrebno je doći do načina kako stvarati što manje otpada, reciklirati, ponovno upotrijebiti proizvodne resurse. Natječajem će se financirati projekti koji će primjenjivati digitalne i zelene tehnologije i rješenja u proizvodnim procesima kako bi optimizirali poslovanje, smanjili negativan utjecaj na okoliš te učinkovitije koristili resurse u proizvodnji.

 

Dodatni bodovi – lakši dolazak do sredstava

Ukoliko Vaš projekt na neki način doprinosi boljitku šire zajednice mogu se prilikom njegove ocjene ostvariti dodatni bodovi te olakšati put za dobivanjem bespovratnih sredstava.

To se može ostvariti na način da se kroz projekt zapošljavanjem žena pozitivno utječe na njihov položaj u društvu i jednakost spolova. Također ukoliko planirate postaviti pristupne rampe za osobe s invaliditetom ili neku sličnu opremu koja osobama s teškoćama olakšava rad i kretanje sve to vodi do dodatnih bodova i mora jasno biti prikazano u projektu. Na taj način povećavate si šanse za dolaskom do sredstava, no sve što se navede mora se i ostvariti. Ovo su naravno samo neki od primjera prilagodbe projekta natječaju kako bi se ostvario dodatni broj bodova. Za više informacija slobodno dođite kod nas na konzultacije ili nas nazovite.

Nadamo se da smo vam ovim člankom razriješili nedoumice i odgovorili na barem neka pitanja vezana za natječaj ‘Jačanje konkurentnosti poduzeća ulaganjem u digitalnu i zelenu tranziciju.’ Želimo svima puno sreće prilikom prijave i puno uspjeha u razvoju poslovanja! Naravno, zatreba li Vam pomoć znate gdje nas pronaći.

 

Zapratite nas na našim Facebook i LinkedIn profilima za još novosti i savjeta!

Prvi saznajte za dostupne natječaje - zapratite našu Facebook i LinkedIn stranicu!