Klijenti / Modulos d.o.o.
Modulos d.o.o. logo
Privatni sektor

Modulos d.o.o.

Naziv projekta: Modulos

Iznos projekta: 755.319,62 kn

Izvor: Inovacije novosonovanih MSP-ova

Opis:

Modulos d.o.o.

Zahvaljujući bespovratnim sredstvima, Modulos je kroz projekt unaprijedio postojeću proizvodnju inovativnog modularnog namještaja testiranjem i ugradnjom testnih rezultata u finalni proizvod, te pripremom proizvodnje i izradu nulte serije prema novim parametrima i refleksiji tržišnih potreba.


Naša uloga: Provedba postupka nabave, provedba projekta