Novosti / OTVOREN POZIV: Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija
Natječaji

OTVOREN POZIV: Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija

5. ožujka, 2024
OTVOREN POZIV: Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija logo

Ministarstvo kulture i medija objavilo je dugo očekivani natječaj Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija.
Podnošenje projektnih prijedloga bit će moguće od 30. travnja 2024. u 8:00 sati.

Cilj poziva je jačanje kapaciteta kulturnih i kreativnih industrija za poslovanje na jedinstvenom digitalnom tržištu u skladu s novim regulatornim i zakonodavnim okvirom te za razvoj novih inovativnih procesa, proizvoda i usluga što će doprinijeti kulturnoj i medijskoj raznolikosti i pluralizmu.

Ukupna financijska alokacija Poziva iznosi 33.180.702,10 EUR

Rok prijave: od 30. travnja do 1. srpnja 2024. 

TKO SU PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI?

 

Prihvatljivi prijavitelji su mikro, mala i srednja poduzeća koja se bave razvojem i/ili stvaranjem i/ili proizvodnjom i/ili distribucijom i/ili plasmanom proizvoda i usluga kulturno umjetničke vrijednosti.

Poziv je podijeljen u dvije grupe:

 • GRUPA A:

trgovačka društva, obrti, ustanove u kulturi, umjetničke organizacije*

 • GRUPA B:

trgovačka društva, obrti, ustanove u kulturi, umjetničke organizacije*, fizičke osobe izvan radnog odnosa koje obavljaju djelatnosti slobodnih zanimanja i članovi su jedne od umjetničkih strukovnih udruga na temelju čijih potvrda se ostvaruju porezne olakšice

U okviru ovog Poziva partnerstvo nije dozvoljeno, prijavitelj projekt provodi samostalno.

*Umjetničke organizacije osnovane sukladno Zakonu o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva i upisane u Registar umjetničkih organizacija pri Ministarstvu kulture i medija te koje vode  dvojno knjigovodstvo sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija

Iznos bespovratnih sredstava po prijavitelju i intenzitet potpore

Minimalni iznos Maksimalni iznos Intenzitet potpore
Grupa A  40.000,00 EUR  995.000,00EUR 45% -70% ovisno o vrsti investicije i lokaciji ulaganja*
Grupa B 15.000,00 EUR  300.000,00 EUR 85%
Prihvatljive djelatnosti prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (NKD 2007.):
ARHITEKTURA - 71.11 Arhitektonske djelatnosti
DIZAJN - 74.10 Specijalizirane dizajnerske djelatnosti
ELEKTRONIČKI MEDIJI - 60.10 Emitiranje radijskog programa, 60.20 Emitiranje televizijskog programa, 63.12 Internetski portali
FILM - 59.11 Proizvodnja filmova, videofilmova i televizijskog programa, 59.12 Djelatnosti koje slijede nakon proizvodnje filmova, videofilmova i televizijskog programa, 59.13 Distribucija filmova, videofilmova i televizijskog programa, 59.14 Djelatnosti prikazivanja filmova
FOTOGRAFIJA - 74.20 Fotografske djelatnosti
GLAZBA I IZVEDBENE UMJETNOSTI - 18.20 Umnožavanje snimljenih zapisa, 59.20 Djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa, 90.01 Izvođačka umjetnost, 90.02 Pomoćne djelatnosti u izvođačkoj umjetnosti

IZDAVAŠTVO - 58.11 Izdavanje knjiga, 58.13 Izdavanje novina, 58.14 Izdavanje časopisa i periodičnih publikacija, 58.19 Ostala izdavačka djelatnost, 74.30 Prevoditeljske djelatnosti i usluge tumača, 47.61 Trgovina na malo knjigama u specijaliziranim prodavaonicama

MUZEJI, KNJIŽNICE I BAŠTINA – 91.01  Djelatnosti knjižnica i arhiva, 91.02  Djelatnosti muzeja
VIDEOIGRE – prihvatljiva su poduzeća za izradu videoigara koja mogu dokazati iskustvo u razvoju i proizvodnji videoigara – 58.21 Izdavanje računalnih igara, 62.01  Računalno programiranje
UMJETNOST –  90.03  Umjetničko stvaralaštvo, 90.04  Rad umjetničkih objekata
UMJETNIČKI I TRADICIJSKI OBRTI – niže navedene djelatnosti su prihvatljive samo ako ih obavljaju obrti koji imaju status tradicijskog, odnosno umjetničkog obrta
15.12  Proizvodnja putnih i ručnih torba i slično, sedlarskih i remenarskih proizvoda
16.29  Proizvodnja ostalih proizvoda od drva, proizvoda od pluta, slame i pletarskih materijala
23.41 Proizvodnja keramičkih proizvoda za kućanstvo
23.49  Proizvodnja ostalih proizvoda od keramike
32.12 Proizvodnja nakita i srodnih proizvoda
32.13 Proizvodnja imitacije nakita (bižuterije) i srodnih proizvoda
32.20 Proizvodnja glazbenih instrumenta.

AKTIVNOSTI I PRIHVATLJIVI TROŠKOVI – Grupe A i B

Obvezne aktivnosti i prihvatljivi troškovi:

 • Ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu
 • Promidžba i vidljivost (grupa A: max 5.000,00 EUR, grupa B: max 2.655,00 EUR)

Neobavezne aktivnosti i prihvatljivi troškovi:

 • Trošak osoblja koje provodi projektne aktivnosti
 • Upravljanje projektom (max 20.000,00 EUR)
 • Revizija projekta (samo grupa A – max 20.000,00 EUR)
 • Izrada planova, strategija, organizacija poslovanja i sl.
 • Usavršavanje djelatnika
 • Sudjelovanje na sajmovima
 • Priprema projektnog prijedloga – trošak osoblja, ugovor o djelu, ugovor s pravnom osobom (A max 5.000,00 EUR, B max 2.655,00 EUR)
 • Izrada projektno- tehničke dokumentacije za izvođenje radova preuređenja zgrade ili poslovnog prostora

Pripremite se na vrijeme!

 Javite nam se za za inicijalni sastanak  i procjenu prihvatljivosti Vašeg projekta.

 

Za sve upite kontaktirajte nas na: info@benefitbiro.hr ili putem kontakt forme.

Prvi saznajte za dostupne natječaje - zapratite našu Facebook i LinkedIn stranicu!