Novosti / Konkurentnost turističkog gospodarstva
Natječaji

Konkurentnost turističkog gospodarstva

4. ožujka, 2024
Konkurentnost turističkog gospodarstva logo

Ministarstvo turizma i sporta objavilo je javni poziv za sufinanciranje projekata koji će doprinijeti podizanju konkurentnosti turističkog gospodarstva kroz zelenu i digitalnu tranziciju u turizmu. Ove godine Ministarstvo je povećalo sredstva te je ukupna vrijednost poziva 3.404.340 €.

 • Prihvatljivi prijavitelji: hoteli, kampovi, restorani, OPG-ovi, plovni objekti nautičkog turizma
 • Rok prijave: do 15. ožujka 2024. najkasnije do 16.00 sati.

Cilj Poziva je zelena i digitalna tranzicija poduzetnika u cjelokupnom lancu  vrijednosti turizma i ugostiteljstva.

Kroz Poziv će se dodijeliti bespovratna sredstva za: razvoj održivih turističkih proizvoda,  poboljšanje procesa u ugostiteljskom poslovanju prihvatljivih za okoliš, digitalizacija i unapređenje pružanja ugostiteljskih i/ili turističkih usluga, razvoj inovativnih turističkih proizvoda i usluga, kružno gospodarstvo, povećanje energetske učinkovitosti. 

Način podnošenja prijave: isključivo putem portala eTurizam: https://eturizam.gov.hr/ – usluga TuRiznica

*Prijavitelj može podnijeti samo JEDNU prijavu!

Intenzitet potpore:  do najviše 70 % ukupno opravdanih/prihvatljivih troškova Projekta. 

MJERA A – HOTELI

Prihvatljivi korisnici: subjekti malog gospodarstva koji imaju registriranu djelatnost po NKD-u: 55.10. Hoteli i sličan smještaj

Postojeći objekti koji imaju rješenje o vrsti i kategoriji ugostiteljskog objekta iz skupine HOTELI: hotel, hotel baština (heritage), difuzni hotel, aparthotel, turističko naselje, turistički apartmani, pansion, lječilišne vrste hotela, integralni hotel.

Prihvatljivi troškovi

 • Zamjena energetski i procesno neučinkovite profesionalne ugostiteljske opreme (za pripremu i obradu hrane, prilagođena djelatnicima s invaliditetom, za pranje i sušenje rublja i sl.)
 • Ulaganje u energetski učinkovitije sustave grijanja, rasvjete i obnovljive izvore energije (LED svjetiljke, dizalice topline, oprema za unapređenje energetske učinkovitosti klimatizacije i grijanja i sl.)
 • Ulaganje u e-punionice za električna vozila – automobile, bicikle i romobile 
 • Ulaganje u opremu za zaštitu okoliša i kružno gospodarstvo (za  kompostiranje, pranje i navodnjavanje i sl.)
 • Ulaganje u digitalizaciju i unaprjeđenje radnih procesa (nova IKT i audio/video rješenja, softver -beskontaktna naplata i sl.)

Iznos potpore

 • Minimalno 10.000 EUR
 • Maksimalno: 35.000 EUR

MJERA B – KAMPOVI

Prihvatljivi korisnici: subjekti malog gospodarstva koji imaju registriranu djelatnost po NKD-u: 55.30. Kampovi i prostori za kampiranje

Postojeći ili novi ugostiteljski objekt iz skupine KAMPOVI: kamp ili kamp odmorište

Prihvatljivi troškovi

 • na području NUTS2 regija: Panonska i Sjeverna Hrvatska: ulaganje u gradnju, rekonstrukciju i/ili uređenje/opremanje novog kampa ili kamp odmorišta

Za postojeće kampove/kamp odmorišta:

 • Ulaganje u energetski učinkovitije sustave grijanja, rasvjete i obnovljive izvore energije (LED svjetiljke, dizalice topline, e-punionice i sl.)
 • Ulaganje u opremu za zaštitu okoliša i kružno gospodarstvo (za  kompostiranje, pranje i navodnjavanje i sl.)
 • Ulaganje u digitalizaciju i unaprjeđenje radnih procesa (nova IKT i audio/video rješenja, softver -beskontaktna naplata i sl.)

Iznos potpore

 • Minimalno 6.000 EUR
 • Maksimalno: 25.000 EUR

MJERA C – RESTORANI

Prihvatljivi korisnici: subjekti malog gospodarstva koji imaju registriranu djelatnost po NKD-u: 56.10. Djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane

Postojeći ugostiteljski objekt sa cjelogodišnjim poslovanjem koji ima neko od sljedećih važećih rješenja iz skupine “Restorani”: restoran, gostionica, bistro ili slastičarnica

Prihvatljivi troškovi

 • Zamjena energetski i procesno neučinkovite profesionalne ugostiteljske opreme (za pripremu i obradu hrane, prilagođena djelatnicima s invaliditetom, za pranje i sušenje rublja, oprema za hladno skladištenje, za pranje bijelog i crnog posuđa i čaša i sl.)
 • Ulaganje u energetski učinkovitije sustave grijanja, rasvjete i obnovljive izvore energije (LED svjetiljke, dizalice topline, oprema za unapređenje energetske učinkovitosti klimatizacije i grijanja i sl.)
 • Ulaganje u e-punionice za električna vozila – automobile, bicikle i romobile 
 • Ulaganje u opremu za zaštitu okoliša i kružno gospodarstvo (za  kompostiranje, pranje i navodnjavanje i sl.)
 • Ulaganje u digitalizaciju i unaprjeđenje radnih procesa (nova IKT i audio/video rješenja, softver -beskontaktna naplata i sl.

Iznos potpore

 • Minimalno 5.000 EUR
 • Maksimalno: 15.000 EUR

MJERA D – OPG

Prihvatljivi korisnici: OPG koje ima rješenje o pružanju ugostiteljskih usluga ili će ga ishoditi za vinotočje/kušaonicu po završetku projekta. 

Obrt/trgovačko društvo/ zadruga registrirani za obavljanje poljoprivredne djelatnosti (samo za ulaganja u kušaonicu)

*SOPG nije prihvatljiv subjekt za prijavu!

Prihvatljivi troškovi

 • Ulaganje u gradnju, rekonstrukciju i/ili uređenje/opremanje novog vinotočja ili kušaonice na OPG-u ili kušaonice na PG-u
 • Ulaganje u e-punionice za električna vozila – automobile, bicikle i romobile 
 • Ulaganje u digitalizaciju i unaprjeđenje radnih procesa (nova IKT i audio/video rješenja, softver -beskontaktna naplata i sl.) – vezano isključivo za ugostiteljsko-turističke usluge na OPG-u ili PG-u koje ima važeće Rješenje o obavljanju ugostiteljskih i/ili turističkih usluga

Iznos potpore

 • Minimalno 5.000 EUR
 • Maksimalno: 15.000 EUR

MJERA E – PLOVNI OBJEKTI NAUTIČKOG TURIZMA

Prihvatljivi korisnici: subjekti malog gospodarstva koji imaju registriranu djelatnost prema NKD-u: 50.10 Pomorski i obalni prijevoz putnika ili 50.30 Prijevoz putnika u unutrašnjim vodenim putevima

Prihvatljivi troškovi

 • Ulaganje u zelenu tranziciju i energetsku učinkovitost (zamjena i nabava opreme vezane za mjere energetske učinkovitosti npr. vanbrodskih benzinskih pomoćnih motora,  brodskih akumulatora, ugradnja solarnih panela, vjetrogeneratora i sl.)
 • Ulaganje u opremu za zaštitu okoliša i kružno gospodarstvo  (mini pump-out sustavi za fekalne tankove na plovilima, fekalni tankovi)
 • Ulaganje u digitalizaciju i unaprjeđenje usluga (informatičko-komunikacijska i audio/video rješenja: aplikacije za nadzor plovila  -sustav geolociranja, telemetrije i sl., implementacija aplikacije za koordinaciju spremnosti plovila za check-in/check out) 

Iznos potpore

 • Minimalno 5.000 EUR
 • Maksimalno: 15.000 EUR

Za pravdanje cjelokupne investicije priznaju se računi i bankovne transakcije prihvatljivih troškova koji su nastali u razdoblju od 1. siječnja 2024. do 30. lipnja 2025. godine.

Javite nam se putem kontakt forme ili pošaljite e-mail na: info@benefitbiro.hr  i dogovorite svoj termin za poslovno savjetovanje i izradu projektne prijave.

Prvi saznajte za dostupne natječaje - zapratite našu Facebook i LinkedIn stranicu!