Novosti / Ciljana znanstvena istraživanja
Natječaji

Ciljana znanstvena istraživanja

10. svibnja, 2023
Ciljana znanstvena istraživanja logo

Trenutno je otvoren natječaj "Ciljana znanstvena istraživanja" čiji je cilj povećanje razine razvoja novih tehnologija, proizvoda i procesa provođenjem kolaborativnih primijenjenih istraživanja. Nastavite čitati za sve informacije u mogućnostima osiguranja sredstava.

Projekt se provodi u obveznom partnerstvu s najmanje jednim i najviše tri partnera, a među prijaviteljima i partnerima treba biti najmanje jedno poduzeće i najmanje jedna istraživačka organizacija*.

*Istraživačka organizacija je privatna ili javna ustanova u sustavu visokog obrazovanja i znanstvene djelatnosti osnovana u skladu s Zakonom o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti.

 • Tko se može prijaviti: mikro, mali i srednji poduzetnici, veliki poduzetnici i znanstveno-istraživačke institucije koji čine konzorcij
 • Najviši iznos bespovratnih sredstava: 1.500.000,00 EUR
 • Najniži iznos bespovratnih sredstava: 500.000,00 EUR
 • Rok prijave: od 24.4. do najkasnije 31.8.2023.

Ne mogu se prijaviti udruge ili dobrotvorne organizacije, obrti i subjekti u poteškoćama.

Važne informacije

IZNOS SUFINANCIRANJA ovisi o Programu dodjele državnih potpora i Programu dodjele potpora male vrijednosti za ‘Ciljana znanstvena istraživanja’ odnosno o fazama istraživanja.

Mala, srednja i velika poduzeća za temeljno istraživanje mogu ostvariti 100% bespovratnih sredstava dok za industrijsko istraživanje mala poduzeća mogu ostvariti maksimalno 80% bespovratnih sredstava, srednja poduzeća do maksimalno 75% bespovratnih sredstava te velika poduzeća do maksimalno 65% bespovratnih sredstava.

Potpore za inovacije za MSP-ove dozvoljavaju bespovratna sredstva do 50% (NIJE za velika poduzeća), a potpore male vrijednosti (de minimis) dozvoljavaju 75% bespovratnih sredstava za mikro, mala, srednja i velika poduzeća.

Prihvatljivi troškovi – poduzeća

Za projekte istraživanja i razvoja:

 • Troškovi istraživačkog, tehničkog i administrativnog osoblja
 • Trošak osoblja za upravljanje i koordinaciju konzorcijem te upravljanje projektom prihvatljiv je samo za prijavitelja
 • Troškovi vanjskih usluga istraživanja, ukoliko istraživački tim nije u mogućnosti samostalno izvršiti pojedine aktivnosti
 • Troškovi znanja i patenata kupljenih ili licenciranih od vanjskih izvora po tržišnim uvjetima
 • Troškovi amortizacije instrumenata i opreme neophodne za provedbu projekta
 • Troškovi materijala i sitnog inventara za potrebe projekta

Za potpore za inovacije za MSP-ove:

 • Troškovi naknada koje se plaćaju nacionalnim ili nadnacionalnim uredima za zaštitu intelektualnog vlasništva
 • Troškovi vanjskih usluga

Za potpore male vrijednosti (de minimis):

 • Troškovi organizacije događaja povezanih s istraživačkom temom projekta
 • Troškovi posjećivanja istih događaja
 • Troškovi izrade internetske stranice projekta
 • Trošak vanjskih usluga
 • Troškovi diseminacije istraživačko-razvojnih rezultata proizašlih iz projekta

Prihvatljivi troškovi – istraživačke organizacije

Za projekte istraživanja i razvoja:

 • Troškovi istraživačkog, tehničkog i administrativnog osoblja
 • Trošak osoblja za upravljanje i koordinaciju konzorcijem te upravljanje projektom prihvatljiv je samo za prijavitelja
 • Troškovi vanjskih usluga istraživanja
 • Troškovi znanja i patenata kupljenih ili licenciranih od vanjskih izvora po tržišnim uvjetima
 • Troškovi kupnje opreme
 • Trošak korištenja opreme na drugoj instituciji
 • Troškovi potrošnog istraživačkog materijala
 • Troškovi naknada koje se plaćaju nacionalnim ili nadnacionalnim uredima za zaštitu intelektualnog vlasništva
 • Troškovi vanjskih usluga
 • Troškovi organizacije događaja
 • Troškovi posjećivanja događaja
 • Troškovi izrade internetske stranice
 • Trošak vanjskih usluga za administrativno upravljanje projektom
 • Troškovi diseminacije istraživačko-razvojnih rezultata
 • Troškovi terenskog istraživanja
 • Neizravni troškovi (prilikom popunjavanja prijavnog obrasca neizravni troškovi se automatski računaju na troškove osoblja koji su uneseni od strane prijavitelja)

Porez na dodanu vrijednost za sve prihvatljive troškove, a na koje prijavitelj nema pravo povrata, prihvatljiv je trošak.

Neprihvatljivi troškovi

 • Troškovi carine, špedicije i pripadajućih taksi;
 • Nadoknadivi PDV tj. porez na dodanu vrijednost (PDV) za koji korisnik ima pravo ostvariti odbitak;
 • Troškovi amortizacije imovine čijem stjecanju su doprinijela javna sredstva;
 • Bilo kakve isplate dobiti uključujući dividende;
 • Rezerviranja za buduće moguće gubitke ili troškove;
 • Kamate i ostali financijski troškovi;
 • Kazne, financijske globe i troškovi sudskog spora;
 • Kupnja ili zakup zemljišta i nekretnina;
 • Izgradnja objekta i infrastrukture;
 • Kupnja ili nabava motornog vozila;
 • Troškovi koji su nastali prije datuma predaje projektne prijave;
 • Troškovi koji se već financiraju putem drugih nacionalnih ili EU programa;
 • Troškovi koji se odnose na ulaganja u svrhu jačanja proizvodnih ili prodajnih kapaciteta prijavitelja i/ili partnera;
 • Troškovi oglašavanja, prodaje i/ili distribucije proizvoda ili usluga;
 • Svi ostali troškovi koji ne spadaju u kategoriju prihvatljivih troškova

Kako biste zadovoljili prag prolaznosti, morate zadovoljiti kriterije prolaznosti odnosno Izvrsnost konzorcija (minimalno 23 boda), Relevantnost projekta (minimalno 5 bodova), Učinak projekta (minimalno 14 bodova) i Inovativnost projekta (minimalno 12 bodova).

Kako biste ostvarili bespovratna sredstva morate zadovoljiti navedene kriterije prolaznosti, prag prolaznosti od 60 bodova te imati pozitivno ocijenjene kriterije poslovno-financijske evaluacije i provjere prihvatljivosti troškova.

Ako želite na vrijeme izraditi svoj projektni prijedlog za ovaj natječaj, javite nam se kako bi prikupili osnovne podatke, napravili Vaš izračun bodova i krenuli s pripremom na info@benefitbiro.hr ili putem kontakt forme.

Prvi saznajte za dostupne natječaje - zapratite našu Facebook i LinkedIn stranicu!