Novosti / ESIF mikro i mali zajmovi za ruralni razvoj
Natječaji

ESIF mikro i mali zajmovi za ruralni razvoj

11. listopada, 2021
ESIF mikro i mali zajmovi za ruralni razvoj logo
Financijski instrumenti „Mikro i mali zajmovi za ruralni razvoj“ namijenjeni su subjektima malog gospodarstva te su sufinancirani iz sredstava Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj.

 

Cilj Financijskih instrumenata je olakšati pristup financiranju mikro, malih i srednjih subjekata malog gospodarstva u poljoprivrednom, prerađivačkom i šumarskom sektoru kroz veću dostupnost zajmova, smanjenje kamatnih stopa te smanjenje traženih sredstava osiguranja (kolaterala).

Svrha instrumenata je financiranje mjera PRR 2014.-2020. godine:

Mjera 4 – Ulaganja u fizičku imovinu, podmjera 4.1 Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva i podmjera 4.2. Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda;

Mjera 6 – Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja, podmjera 6.4. Ulaganja u razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima;

Mjera 8 – Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma, podmjera 8.6 Potpora za ulaganja u šumarske tehnologije te u preradu, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda

Prihvatljivi korisnici:
 • OPG
 • obrt
 • trgovačko društvo ili zadruga ili proizvođačka organizacija
 • druga pravna osoba
UVJETI ZA PRIHVATLJIVOST:
 1. Krajnji primatelj mora biti u kategoriji mikro, malog ili srednjeg poduzetnika
 2. Krajnji primatelj mora biti registriran za specifičnu djelatnost koja je vezana uz planirano prihvatljivo ulaganje najkasnije do trenutka podnošenja zahtjeva za kredit;
 3. Krajnji primatelj mora imati više od 50% privatnog vlasništva / kapitala / glasačkih prava;
 4. Krajnji primatelj (pravna osoba) treba imati minimalno jednog zaposlenog ili će zapošljavanje biti realizirano u roku od 6 mjeseci od iskorištenja sredstava zajma;

Kod fizičkih osoba (obrt, OPG) nositelj poljoprivrednog gospodarstva/vlasnik obrta treba biti upisan u Registar poreznih obveznika prije odobrenja zahtjeva za zajam te treba plaćati doprinose za zdravstveno i mirovinsko osiguranje (izuzev umirovljenika) koji ne moraju plaćati doprinose).

 1. Krajnji primatelj nema žiro-račun neprekidno blokiran dulje od 30 dana u posljednjih 6 mjeseci;
 2. Krajnji primatelj nema nepodmirenih obveza prema državi ili su s državom dogovorili reprogramiranje obveza sukladno važećim propisima;
 3. Ukoliko regulativa zahtjeva, krajnji primatelj također mora biti registriran/upisan i u drugim relevantnim registrima/upisnicima;
 4. U trenutku ulaganja i tijekom povrata zajma krajnji primatelji moraju imati registrirano mjesto poslovanja u Republici Hrvatskoj, a gospodarska djelatnost za koju je zajam isplaćen mora se nalaziti u Republici Hrvatskoj;
 5. Geografski obuhvat lokacije ulaganja u provedbenom smislu je cijeli teritorij Republike Hrvatske osim urbanih središta gradova Zagreb, Osijek, Rijeka i Split;
 6. Krajnji primatelj ne smije biti društvo u poteškoćama kako je definirano pravilom o državnoj potpori.
Naziv programa Mikro zajam Mali zajam
Iznos Od 1.000,00 EUR do 25.000,00 EUR Od 25.000,00 do 100.000,00 EUR
Kamatna stopa 0,1% do 0,25%, ovisno o razvijenosti JLS ulaganja 0,1% i 0,25% ovisno o razvijenosti JLS ulaganja
Poček Do 12 mjeseci ukoliko je rok otplate minimalno 2 godine Do 12 mjeseci ukoliko je rok otplate minimalno 2 godine
Rok otplate Do 5 godina, uključujući poček Do 10 godina, uključujući poček
Instrumenti osiguranja Zadužnice, ostali instrumenti osiguranja prema procjeni rizika Zadužnice, ostali instrumenti osiguranja prema procjeni rizika
Potpora De minimis, javna potpora De minimis, javna potpora
Namjena -osnovna sredstva

-obrtna sredstva do max 30% iznosa zajma

-osnovna sredstva

-obrtna sredstva do max 30% iznosa zajma

 

Nadamo se da smo Vam istaknuli sve bitne informacije za mikro i male zajmove za ruralni razvoj, ukoliko se odlučite na zajam i potrebna Vam je pomoć tu smo za Vas.

Za više informacija posjetite Hamag Bicro ili nas kontaktirajte za pomoć!

Prvi saznajte za dostupne natječaje - zapratite našu Facebook i LinkedIn stranicu!