Novosti / COVID-19 zajam za obrtna sredstva
Blog

COVID-19 zajam za obrtna sredstva

11. listopada, 2021
COVID-19 zajam za obrtna sredstva logo

Financijski instrument “COVID-19 zajam za obrtna sredstva” namijenjen je subjektima malog gospodarstva koji su pogođeni pandemijom korona virusa, a isti je u cijelosti financiran iz sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj.

U obrtna sredstva ubraja se materijalna (zalihe sirovina, nedovršenih proizvoda, poluproizvoda, gotovih proizvoda, trgovačke robe i dr.) i financijska imovina (kratkoročna potraživanja, kratkoročne vrijednosnice, dani kratkoročni krediti, pozajmice, predujmovi i gotov novac).

CILJ:

Cilj Financijskog instrumenta je osigurati dodatnu likvidnost mikro, malim i srednjim subjektima malog gospodarstva uz smanjenje kamatne stope i smanjenje razine potrebnih sredstava osiguranja.

Program je usmjeren na mikro, mala i srednja poduzeća koja su aktivno posluju i aktivno su poslovala minimalno 3 mjeseca u 2019. godini, a koja su u 2020. godini ostvarila pad prihoda minimalno 20% (ili više) u odnosu na 2019. godinu.

Time se želi omogućiti dodatna likvidnost i poduzetnicima na koje pandemija nije imala izrazito jak utjecaj, ali je ipak ostavila trag na njihovom poslovanju.

KOJI SU UVJETI?

U trenutku prijave za zajam prihvatljivi krajnji korisnici moraju ispunjavati sljedeće kriterije:

1) po veličini su mikro, mali ili srednji poduzetnici

2) ostvaraju dobit, odnosno registrirani su kao:

  1. a) trgovačko društvo ili obrti
  2. b) fizička osoba koja obavlja djelatnosti slobodnih zanimanja
  3. c) ustanova, zadruga ili drugi slični subjekt koji obavlja gospodarsku djelatnosti u cilju stjecanja dobiti

3) imaju više od 50% privatnog vlasništva

4) nemaju žiro-račun neprekidno blokiran dulje od 30 dana u posljednjih 6 mjeseci

5) nisu društvo u teškoćama kako je definirano pravilima o državnim potporama

6) imaju minimalno jednog zaposlenog na puno radno vrijeme

7) uredno podmiruju postojeća zaduženja odnosno ne smiju kasniti u plaćanju ili ne ispunjavati obvezu plaćanja bilo kojeg drugog kredita/leasinga/zajma

8) nema ranije odobren/isplaćen COVID-19 zajam za obrtna sredstva

UVJETI I OTPLATA ZAJMA
Naziv programa COVID-19 zajam za obrtna sredstva
Iznos Do 750.000,00 kuna
Kamatna stopa 0,25 fiksna za cijeli period otplate zajma
Rok korištenja 6 mjeseci
Poček Do 12 mjeseci ukoliko je rok otplate uključujući poček najmanje 2 godine
Rok otplate Do 5 godina uključujući poček
Instrument osiguranja Zadužnica korisnika zajma

 

Otplata zajma vrši se u jednakim kvartalnim ratama. Prva rata dospijeva tri mjeseca od prelaska zajma u otplatu.

Nadamo se da smo Vam istaknuli sve bitne informacije COVID-19 zajma, a ukoliko se odlučite na zajam i potrebna Vam je pomoć tu smo za Vas.

 

Za više informacija posjetite Hamag Bicro ili nas kontaktirajte!

Prvi saznajte za dostupne natječaje - zapratite našu Facebook i LinkedIn stranicu!